Ingvild Myklebust Christensen.

Christensen- ny spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent i alt sju nye spesialister. Tre av dem er psykomotoriske fysioterapeuter, tre allmenn fysioterapeuter og én er godkjent som nevrologisk fysioterapeut.

Publisert Sist oppdatert

Ingvild Myklebust Christensen (47) har hatt driftsavtale i litt over tre år. Nå kan hun smykke seg med tittelen psykomotorisk fysioterapeut.

- For meg var det naturlig å gå den spesialistveien. Jeg har en master i psykisk helsearbeid og har jobbet med pasientgruppen i flere år. Det lå i kortene at jeg kom til å velge psykomotorisk fysioterapi, sier Christensen.

Hun jobber med driftstilskudd på klinikken Lillehammer psykomotoriske fysioterapi sammen med to andre spesialister.

- Kommunen har ikke bedt meg ta spesialistutdannelsen, men viser at de verdsetter kompetansen. Det er – slik jeg ser det – stort behov for å utdanne flere fysioterapeuter innen nettopp dette fagfeltet, sier Christensen.

Stort behov

Hun opplever at det er et massivt trykk og at pasientene står i kø. Og selv om hun fra før hadde dypdykket i psykisk helse, føler hun spesialistløpet har gitt henne enda mer kunnskap.

-Gjennom spesialistløpet kunne jeg fordype meg i faget. Jeg ble enda tryggere på meg selv som behandler. Jeg har fått øvd det kliniske blikket. Utdanningen har også vært en god kilde til å reflektere samt resonnere. Jeg forstår enda bedre at jeg trenger mer innsikt og forståelse, sier Christensen.

Spesialist i allmenn fysioterapi

Della Henriksen er 33 år og jobber til daglig på Gulskogen Fysioterapi. Hun er en av tre nye spesialister i allmenn fysioterapi.

- Jeg ønsket mer kompetanse og synes det har vært veldig fint å kunne fordype med i ulike områder innen fysioterapifaget. Spesialiteten gir meg også mulighet til å bruke A2-taksten, sier Henriksen.

Hun er fornøyd med prosessen, selv om det har vært noen utfordringer på grunn av koronapandemien. Blant annet tok det tid å finne hospiteringsplass.

- For meg har det vært nyttig å bruke et år hvor jeg har satt av ekstra tid til å fordype med i ulike problemstillinger innen allmenn fysioterapi. Det å ha pasientkasustikker sammen med veileder og sammen kunne tenke på ulike aspekter rundt kasustikken, har vært spesielt nyttig, sier hun.

Henriksen er også glad for å ha fått frisket opp gammel kunnskap og ulike undersøkelsesmetoder, test-retester og behandlinger.

- Hospitering var også nyttig. Jeg hospiterte i samme kommune hvor jeg jobber, og det har vært fint å få kontakter og kjennskap til hvordan kommunefysioterapeuter jobber. Vi har også hatt gode diskusjoner om hvordan vi kan øke samarbeidet mellom avtalefysioterapeuter og kommunefysioterapeuter, sier Henriksen.

Sju nye spesialister

I tillegg til Henriksen og Christensen har Ingvild Teigen og Ida Elise Hansen blitt godkjente som spesialister i psykomotorisk fysioterapi.

Heidi Marie Tjugum og Prabsharan Singh Jhooti ble godkjente spesialister i allmenn fysioterapi og Tor Ivar Gjellesvik ble godkjent nevrologisk fysioterapeut.

Les mer om Gjellesvik her.

Slik blir du spesialist

For å bli spesialist, må du ha en fysioterapifaglig eller helsefaglig masterutdanning. I tillegg trenger du to årsverk i minimum 50 prosent stilling i spesialistfeltet tatt etter at du har fått autorisasjon.

Du må også ha ett eller to årsverk i veiledet praksis innen spesialistfeltet. Veileder skal primært være spesialist innen samme område. Det er du selv som må dokumentere at du har nådd kompetansemålene for spesialiteten.

Du må gjennomføre nettkurs i veiledning, samt at du skal hospitere på et annet tjenestenivå enn der du jobber.

Det er forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) som til syvende og sist godkjenner søknadene om spesialistgodkjenninger.

Powered by Labrador CMS