Hjelpemidler hjelper ikke

En dansk studie antyder at bruk av hjelpemidler og forflytningsteknikker i helse- og omsorgssektoren ikke har effekt på smerter og sykefravær blant personalet.

Publisert

Fysioterapeut og doktorgradsstipendiat Bettina Wulff Risør ved Center for Sunhedsøkonomisk Forskning på Syddansk Universitet, har sett på muligheten for å implementere hjelpemidler ved seks sykehusposter på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens, ifølge fysio.dk.

Målet med studien, som nylig er avsluttet, er å undersøke hvorvidt dette hadde effekt på muskuloskeletale smerter og sykefravær blant sykepleiere og social- og sundhedsassistenter.

Ingen effekt på smerter

Hver av sykehuspostene fikk 100000 kroner til å kjøpe inn hjelpemidler, og personalet fikk opplæring i forflytning.

Studien viser at tiltakene verken hadde effekt på smerter eller sykefravær blant personalet et år etter oppstart. Den slo samtidig fast at flere brukte hjelpemidlene i arbeidshverdagen.

Wulff tror man ville sett en helsefremmende effekt dersom man hadde fulgt opp studien etter fem år.

Tryggere

Studien viser også at pasientene ble tryggere og mindre utagerende som følge av at personalet benyttet hjelpemidlene.

Før studien rapporterte hver tredje social- og sundhedsassistent at de hadde opplevd episoder med fysisk vold, mens dette var sunket til hver femte etter prosjektet.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS