Kan ha størst betydning: Livsstilsvaner i hjemmet under oppvekst og barndom, som aktivitetsnivå og kostholdsvaner, kan ha større betydning enn gener for utviklingen av tarmkreft ifølge ny forskning
Kan ha størst betydning: Livsstilsvaner i hjemmet under oppvekst og barndom, som aktivitetsnivå og kostholdsvaner, kan ha større betydning enn gener for utviklingen av tarmkreft ifølge ny forskning

Forskning: Faktorer som fysisk aktivitet og kosthold kan ha større betydning enn gener i utviklingen av tarmkreft

Sykdomstilfeller i nær familie anses som en betydelig risikofaktor for å utvikle tarmkreft. Nå viser nyere forskning at miljø kan være viktigere enn genetikk i denne sammenhengen, og at forhold i felles husstand har større betydning for sykdomsutvikling enn familiebånd.

Publisert Sist oppdatert

Risikoen for å få tarmkreft dobles ved sykdomstilfeller i nær familie. I hvilken grad den økte sykdomsrisikoen kan kobles til henholdsvis genetiske eller miljøbaserte faktorer har frem til nå vært forbundet med usikkerhet. Man vet imidlertid at flere helskadelige livsstilsfaktorer, som røyking, overvekt, usunne kostholdsvaner og inaktivitet har en tendens til å hope seg opp innad i familier.

På bakgrunn av nyere funn som presenteres fra en stor nordisk kohortstudie, kan det virke som om det er nettopp livsstilsfaktorer blant medlemmer i en felles husstand som er mest utslagsgivende hos individer som utvikler tarmkreft, sammenlignet med risiko koblet til genetisk predisposisjon.

Langvarige observasjoner

Funnene, som omtales på Forskning.no, er publisert i The International Journal of Cancer, og baserer seg på data fra over 350 000 kreftrammede svensker, finner og dansker, og deres til sammen 2,5 millioner nære slektninger. Deltakerne i studien ble fulgt opp gjennom hele 36 år, og i denne perioden ble nye krefttilfeller blant nær familie til den kreftrammede registrert. I tillegg innhentet forskerne informasjon om slektstre og sykdomshistorie, og om felles husstand, barndom og oppvekst. Ved hjelp av statistiske analyser på data fra deltakerne kunne forskerne estimere en kalkulert risiko for utvikling av sykdom, og skille mellom arv relatert til miljø og - genetikk.

Miljøfaktorer viktigst

I stuen konkluderer forskerne med at felles omgivelser og felles husstand kan regnes som faktoren med størst betydning for den økte sykdomsrisikoen blant nær familie til tarmkreftrammede. For personer yngre enn 65 år, utgjorde felles oppvekst og forhold rundt hjemmet en betydelig større sykdomsrisiko sammenlignet med genetikk.

Kan ikke peke på enkelte livsstilsfaktorer

Felles omgivelser og -husstand innebærer som regel fellestrekk i flere livsstilsfaktorer. Ifølge forskning.no kan ikke forskerne bak studien konkludere med hvilke enkeltfaktorer relatert til livsstil i husstanden som kan kobles med den økte sykdomsrisikoen, og de peker derfor på at mer intensiv forskning trengs for å avdekke de mest betydningsfulle risikofaktorene med tanke på sykdomsforebygging i befolkningen.

Les også:

Folkehelse: – Fysioterapeuter kunne hatt en ledende rolle i arbeidet

Forskere: Bosted påvirker barnas søvn og aktivitetsnivå

Powered by Labrador CMS