Barn og unge blir mindre fysisk aktive

Mellom år 2000 og 2017 sank den fysiske aktiviteten målt i steg per dag med 24 prosent for 14-årige jenter. For jevnaldrende gutter sank den samme aktiviteten med hele 30 prosent.  

Publisert Sist oppdatert

Dette viser en studie utført ved Göteborgs universitet. Studien har sammenlignet fysisk aktivitet blant eldre barn og ungdommer i enkelte kommuner i sørøst-Sverige. 

I 2000 inngikk 332 barn og ungdommer i studien, mens i 2017 deltok 532 barn og ungdommer. Ved begge tilfeller var barna i alderen 8, 11 og 14 år.  

Seks skoler
Barn fra de samme seks skolene i såkalte middelklasseområder ble inkludert i studien. Den samme protokollen, gjennomføringsmåten og instrumentene ble benyttet ved begge anledninger. I studien ble alt barna gjorde av fysisk aktivitet fanget opp: Både hverdagsaktivitet og såkalt idrettsaktivitet.

Identifisering
Den gjennomsnittlige mengden av steg var uforandret blant åtte år gamle jenter ved begge anledninger. Blant gutter i samme aldersgruppe hadde aktivitetsnivået økt med åtte prosent i 2017 sammenlignet med 2000. For 11-åringene sank mengden steg med 12 prosent blant samtlige deltakere, og den største nedgangen gjaldt 14-åringene. Her sank aktivitetsnivået med henholdsvis 30 og 24 prosent for gutter og jenter.

Anbefalt antall steg per dag ligger på 13.500 for 14-årige gutter og 12.000 for 14-årige jenter (svenske retningslinjer). I den aktuelle studien har antallet steg for gutter sunket fra 15.353 år i år 2000 til 10.718 i år 2017. For de 14-årige jentene er tilsvarende tall 12.742 år 2000 og 9.690 år 2017.

Internett
– Den mest logiske forklaringen er den dramatisk økte bruken av internett på telefoner og nettbrett i barn og unges hverdagsliv. Vi kan se for oss at dette er tid som man gjerne tidligere har brukt til ulike former for fysisk aktivitet, sier Anders Raustorp, en av forskerne bak studien.                                                 

Les artikkelen i Acta Paediatrica

Powered by Labrador CMS