Helsepersonell undersøker røntgenbilder.

Radiologer sendte kvinne (63) til ti ulike MR-undersøkelser. Funnene varierte stort

Bildediagnostikk og kloke valg er tema i podcast.

Publisert

I siste episode av fysioterapipodcasten «Lateralt og medialt» tar vertene Joakim Moestue Halvorsen og Martin Moum Hellevik for seg «Gjør kloke valg»-kampanjen, en kampanje rettet mot å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet.

Hør episoden her.

Fakta om «Gjør kloke valg»

Den norske legeforening tok initiativ til kampanjen for å ha en norsk versjon av den internasjonale «Choosing wisely-kampanjen som startet i USA i 2012

Hensikten er å redusere overbehandling og overdiagnostisering i helsevesenet, blant annet fordi undersøkelser som gjøres «for sikkerhets skyld», kan skade pasienten mer enn de hjelper.

Publikumsdelen av «Gjør kloke valg» ble lansert i Norge høsten 2021.

Følgende foreninger er med på kampanjen: Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Norsk pasientforening, Norsk kiropraktorforening, Norges optikerforbund, Jordmorforbundet, Norges farmaceutiske forening og Norsk Fysioterapeutforbund.

Kilde: Klokevalg.org

Ifølge vertenes kilder har det blitt anslått at cirka 30 prosent av medisinske undersøkelser er unødvendige, og at de ikke medfører en klinisk endring eller bedring for pasienten. I den ferske podcastepisoden diskuterer Halvorsen og Hellevik særlig nytteverdien av bildediagnostikk.

De kaller utviklingen av bildediagnostikken en av de viktigste oppdagelsene innen medisin, men påpeker at selv de beste verktøy kommer med svakheter.

Duoen mener usikkerheten rundt nytteverdi blir spesielt synlig når det gjelder bildediagnostikk for ryggplager, der det ikke finnes indikasjon i form av røde flagg.

Visste ikke de var del av en studie

I forbindelse med research til podcastepisoden har vertene funnet en mye omtalt amerikansk studie fra 2017. Radiologen Richard Herzog og kolleger pønsket ut en måte å vise hvor stor grad av feiltolkninger og variasjoner som preger bildediagnostikk av korsryggsmerter.

En kvinne på 63 år som hadde langvarige korsryggsmerter og radierende symptomer i det ene beinet, ble sendt til undersøkelser på ti ulike MR-sentre i løpet av en treukersperiode i New York. Ingen av sentrene visste at de var del av en studie.

I tillegg gjennomførte to eksterne radiologer egne undersøkelser hvor de brukte en og samme evidensbaserte tilnærming og diskuterte seg imellom for å komme til enighet. Funnene fra de ti ulike undersøkelsene ble dermed ikke bare sammenlignet med hverandre for å vurdere variasjoner seg imellom, men også med en gullstandard for å vurdere feiltolkninger.

Dette fant de

• Fem av undersøkelsene rapporterte spinal patologi som medførte nerverotaffeksjon i ett eller flere segmenter, mens de fem andre rapporterte at det ikke forelå nerverotaffeksjon i noen segmenter.

• I to av undersøkelsene ble det rapportert bukning av samtlige lumbale mellomvirvelskiver, mens én undersøkelse rapporterte ingen bukning av samme mellomvirvelskiver.

• I to undersøkelser ble det rapportert spinal stenose i fire av de fem segmentene i lumbalcolumna, mens to andre undersøkelser rapporterte ingen spinal stenose i noen av segmentene.

• Totalt ble det rapportert 49 ulike funn blant de ti ulike undersøkelsene, men det var ingen av disse 49 funnene som ble funnet enstemmig i alle ti undersøkelsene.

Feiltolkninger

Variasjonene var ikke det eneste som ble synliggjort, men også feiltolkningene.

• I gullstandardundersøkelsen ble det oppdaget fire tilfeller av nerverotaffeksjon. 72,5 prosent av de ti ulike undersøkelsene feiltolket dette.

• Pasienten hadde spinal stenose ved nivået til mellomvirvelskiven L2/L3. Denne stenosen var såpass stor at reduksjonen i omkretsen på medulla var på godt over ⅔, noe som karakteriseres som uttalt/alvorlig spinal stenose. I fire av studiene ble ikke dette rapportert.

• Til slutt: Snittet for feiltolkningsraten fordelt på alle patologier varierte fra 30 prosent til 47,5 prosent.

– Hovedbudskapet for delen om variasjonene og feiltolkningene er hvor viktig det er å oppdage, erkjenne og forbedre sine svakheter. Det er her jeg mener vi fysioterapeuter må bli bedre, sier programvert Martin Moum Hellevik.

I podcastepisoden refererer han og makker Halvorsen til flere andre studier og diskuterer flere sider ved bildediagnostikk.

Powered by Labrador CMS