Dårlig beinhelse hos unge med MS

Unge personer med multippel sklerose (MS) har større risiko for lav beintetthet enn jevnaldrende friske. Det viser en doktorgradsavhandling ved Universitetet i Tromsø.

Publisert Sist oppdatert

I en periode på to år har unge MS-pasienter et beintap på en prosent i en periode på to år. Dette beintapet er ikke forventet hos jevnaldrende friske. I tillegg tiltar faren for utvikling av beinskjørhet ved økt fysisk handikap.

I to år fulgte Linn Hofsøy Steffensen ved Helsevitenskaplig fakultet (UiT) opp 68 unge, gangføre personer med MS. Vitamin D-mangel kan bidra til dårlig beinhelse allerede før fysisk handikap oppstår, og hun ønsket å se om en ukentlig høydose vitamin D kunne bidra til tap av beintetthet. Resultatet av doktorgradsarbeidet presenteres i en artikkel på universitetets nettsider.

Ingen signifikante forskjeller

Gruppen ble delt i to, og deltakerne fikk enten vitaminer i kapselform eller placebo (narremedisin) i 96 uker. Regelmessige fysiske tester, målinger av vitamin D og beintetthet ble utført, og deltakerne besvarte spørreskjemaer.

– Vi fant ikke noen signifikante forskjeller i beintap mellom gruppen som fikk placebo og den som fikk D-vitamin, men studien er for liten til å kunne komme med en konklusjon. Da måtte vi hatt en større gruppe, eller fulgt de opp over lengre tid.

25 prosent
Derimot fant de ut at 25 prosent av deltagerne hadde lavere enn forventet beintetthet ved studiestart og at hele gruppen hadde et gjennomsnittlig beintap på en prosent over to år.

– I denne studien fant vi ikke at vitamin D hindret beintap, men anbefalte doser av vitaminet er viktig ved forebygging av beinskjørhet. Personer med MS som ikke utsettes for sollys og med lavt vitamin D-inntak i vintermånedene, bør ta tilskudd, sier Hofsøy Steffensen.

Hun anbefaler at personer med MS får målt sin beintetthet tidligere enn andre pasienter med tanke på beinskjørhet. Faren for beinskjørhet tiltar ved økt fysisk handikapp og det er viktig at man forebygger tidlig.

Les mer: www.uit.no

Les også om forskningsarbeidet til Stine Marit Moen ved UiO.

Powered by Labrador CMS