Etterlyser trening på sykehjem

Eldre med demens som bor på sykehjem får ikke den treningen de har behov for. Det mener fysioterapeut og forsker Elisabeth Wiken Telenius ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Minst 80 prosent av de som bor på sykehjem har en demensdiagnose.

Publisert

Elisabeth Wiken Telenius har undersøkt livskvaliteten hos 170 beboere med demens på 18 sykehjem, og har sett på sammenhengen mellom livskvalitet og fysisk funksjon, skriver forskning.no.

I studien kommer det frem at de demenspasientene som hadde best muskelstyrke og balanse, hadde bedre livskvalitet enn de med dårligere ytelse.

Få muligheter

- Livet er ikke slutt selv om man kommer på sykehjem. I dag finnes det veldig få treningsmuligheter for de som er på langtidsavdelinger. Kommunene burde få flere fysioterapeuter inn i eldreomsorgen, slik at beboere på sykehjem får daglig fysisk aktivitet, og aller helst individuelt tilpasset trening.

Friske til beins

- Mange av dem som har demens er jo faktisk ganske friske til beins, men har blitt innlagt på grunn av svikt i hjernens høyere funksjoner. Beboerne må få anledning til å bevege seg. Vi snakker mye om hvor viktig fysisk aktivitet er for barn, ungdom og voksne, men når man kommer på sykehjem så finnes det ikke lenger treningstilbud, sier Wiken Telenius.

Hun legger til at stort sett alle er i stand til å trene seg opp slik at kroppen fungerer bedre.

Referanse:
Telenius E, Engedal K, Bergland A (2013) Physical performance and quality of life of nursing-home residents with mild and moderate dementia Int. J. Environ. Res. Public Health 2013, 10, 6672-6686

 

 

Powered by Labrador CMS