Sammenheng mellom fysisk form, kognisjon og I-ADL hos eldre

En ny doktorgradsstudie av fysioterapeut Karin Hesseberg har funnet sammenhenger mellom problemer med instrumentelle daglige aktiviteter (I-ADL) og prestasjoner i komponenter av fysisk form, og kognisjon hos eldre personer med mild kognitiv svikt (MCI) og demens.

Publisert

Demens er forårsaket av ødeleggelser i hjernen og fører til kognitiv svikt. Hukommelsessvikt er et viktig kjennetegn, og problemer med å klare dagliglivets aktiviteter og funksjonssvikt er fremtredende. Funksjonsnivået hos personer med MCI og demens, og sammenhengen med kognisjon, er utilstrekkelig dokumentert i litteraturen. Det samme gjelder dokumentasjon av pålitelige måleinstrumenter.

Hjemmeboende eldre

I avhandlingen “Functioning in community-dwelling older people with mild cognitive impairment and dementia with a focus on instrumental activities of daily living and physical fitness” har hjemmeboende eldre over 64 år med MCI og demens blitt undersøkt. Avhandlingen omfatter tre artikler.

Hensikten med en artikkel var å identifisere sammenhenger mellom I-ADL problemer og MCI og demens. Resultatene viste større sjanse for å ha problemer med I-ADL hos de med demens sammenlignet med MCI. Av de åtte I-ADL oppgavene som ble vurdert var matlaging, handling og det å ta ansvar for egne medisiner de mest problematiske.

Viktige sammenhenger

I en annen artikkel ble komponentene av fysisk form; muskelstyrke, utholdenhet, bevegelighet, mobilitet/balanse og kroppsmasseindeks, testet. Sammenhenger mellom redusert prestasjon på komponentene av fysisk form og redusert kognisjon ble vist; spesielt redusert eksekutiv funksjon (innbefatter bl.a. evnen til å gjennomføre målrettede handlinger).

I den tredje artikkelen var konklusjonen at måleegenskapene til Senior Fitness Test, en sentral test av fysisk form for eldre, var egnet og pålitelig for personer med kognitiv svikt.

Det er ifølge avhandlingen viktig å vurdere fysisk form og I-ADL hos personer med MCI og demens da det har betydning for å kunne bedre komponenter av fysisk form og forebygge funksjonstap.

Disputas finner sted 29. mai. 2015 13:15, Hartvig Halvorsens Auditorium, DBL bygget, Diakonhjemmet sykehus, Oslo.

Kilde: Universitetet i Oslo

Powered by Labrador CMS