Diabetes: Ikke mye som skal til for å oppnå helsegevinst

En studie i USA, Skandinavia og Japan med 1,7 millioner deltakere gir en pekepinn på hva som skal til for å redusere risikoen for diabetes. Og det er ikke mye som skal til for å oppnå en helsegevinst.

Publisert

Rundt 40.000 diabetikere er inkludert i studien, som er publisert fagtidsskriftet Diabetologia. Ifølge forskerne bak studien er det ikke så mye som skal til for å oppnå en helsegevinst og redusere antallet diabetestilfeller.

I en oppsummering av studien, skriver nih.no:

«Hvis en middels amerikaner, som generelt er i dårlig form, beveger seg nok til å komme i samme form som en middels nordmann, vil hvert femte tilfelle av diabetes 2 i USA aldri bli noe av. Også Norge kan kutte antallet diabetes 2-tilfeller tilsvarende om vi også bare beveger oss litt mer».

-Fysisk aktivitet betyr enormt mye for å bremse sykdommen, sier Jacob Tarp til nih.no. Han er postdoktor ved Norges idrettshøgskole (NIH) og står bak den store tallstudien. Dette er en såkalt metaanalyse, som er basert på informasjon fra en rekke andre studier på området.

Økt form – redusert risiko

Analysen slår fast at økt form og redusert diabetes-risiko følger hverandre lineært. Dersom middelaldrende amerikanere (40-59 år) øker kondisjonen sin med ti prosent, vil man kutte diabetestilfellene med åtte prosent. Og dersom du øker formen (målt ved surstoffopptak) med 20 prosent, kuttes diabetes-risken med 16 prosent.

- Bedre form betyr svært mye for å stagge sykdommen, og dermed også for å holde deg lenger i live, sier Tarp.

I tillegg kommer store besparelser for samfunnet. Ifølge generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet er det flere hundre millioner å spare årlig på en reduksjon i antallet diabetestilfeller, og spesielt om folk unngår å pådra seg svært kostbare komplikasjoner.

Diabetes i Norge

Ca. 28.000 personer lever med diabetes type 1 i Norge, mens 200.000 er diagnostisert med diabetes type 2. I tillegg kommer et stort antall som har diabetes type 2 uten å vite om det. Det totale antallet personer med diabetes type 2 i Norge er anslått til 350.000, ifølge diabetes.no.

Ettersom vi ikke har noe godt diabetesregister i Norge, finnes ingen sikre tall om utvikling i diabetes type 2 de senere år. Men rundt 1.000 nye får diabetes hver måned, altså 12.000 i året, men mange av disse vet ikke om det, opplyser Diabetesforbundet.

Powered by Labrador CMS