Fallforebygging i brosjyreform

Økt livskvalitet, økt selvhjulpenhet og mulighet til å bo hjemme lengre er målet når tre brosjyrer om fallforebygging nå lanseres.

Publisert

Det er representanter fra forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag (GeMS) v/NTNU i samarbeid med fysioterapitjenesten i Trondheim kommune som har utviklet brosjyrene på oppdrag fra Helsedirektoratet. Materiellet gjøres tilgjengelig på både helsenorge.no og direktoratets nettsider i disse dager.

Tredelt innsats

Tre målgrupper får hver sin brosjyre som følge av arbeidet. Det dreier seg om eldre som er selvstendige men som opplever litt ustøhet, personer med behov for ganghjelpemidler og den tredje brosjyren er myntet på helsepersonell og pårørende i omsorgsboliger og på institusjon.

Utviklingsarbeidet knyttet til fallforebygging i Trondheim kommune har pågått i snart 15 år, og det er fruktene av samarbeidet mellom forskningsgruppen GeMS v/NTNU, Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall (2011-2015) og fysioterapitjenesten i Trondheim kommune som pirret Helsedirektoratets interesse.

Fysioterapeuter fra Trondheim kommune og fra forskningsgruppen GeMS v/NTNU har stått for utviklingen av brosjyrene som nå gjøres tilgjengelige.

Penger å spare

Randi Granbo, fysioterapeut og førstelektor på Institutt for helsevitenskap ved NTNU viser til forskning og statistikk som forteller at en tredel av mennesker over 65 år opplever å falle en eller flere ganger per år, og det er om lag 9000 hoftebrudd årlig i Norge.

- Forebyggende arbeid, inkludert fallforebygging er nevnt i flere sentrale politiske dokumenter, og fallforebyggende arbeid er et av de tolv innsatsområdene i det pågående nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet. Fall og hoftebrudd innebærer store kostnader for samfunnet, sier hun.

Store kostnader

Granbo viser til en rapport om kostander ved hoftebrudd hos eldre, publisert av Helsedirektoratet, skrevet av Hektoen, HiOA 2014, om at gjennomsnittskostnaden det første året etter et hoftebrudd er 500 000 kroner. Etter to år er det sannsynlig at kostnaden øker til mellom 800 000 og 1 000 000. Men penger er som kjent ikke alt.

- Rapporten viser i tillegg til kostnader i form av smerter, lidelse, funksjonssvikt, redsel for nye fall, avhengighet og tap av helserelatert livskvalitet for pasientene samt bidrag og støtte fra familie og venner. Disse kostnadene er vanskelig å tallfeste, men bør ikke av den grunn overses eller underestimeres når det totale kostnadsbildet av hoftebrudd skal vurderes, påpeker Granbo.

Brosjyrene finner du på følgende adresser:

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitet

https://helsenorge.no/trening-og-fysisk-aktivitet/fallforebygging-trening-for-eldre  

Powered by Labrador CMS