Kan fange opp fallrisiko ti år i forveien

Ved å se på risikofaktorer samlet sett kan man forutsi hvilke eldre som trolig kommer til å falle opptil ti år i forveien, ifølge en svensk doktorgradsavhandling.

Publisert

– Det er problematisk at man bruker for lite penger, tid og krefter på å jobbe med primærforebygging, til tross for at det er mulig å få til, sier fysioterapeut Stina Ek til fysioterapi.se.

I doktorgraden hennes ved Karolinska Institutet i Sverige ville hun se på tidlige tegn hos eldre som er i risikosonen for å falle. Hun mener det er bedre å se på risikoprofiler, eller en kombinasjon av risikofaktorer, heller enn å se på risikofaktorer enkeltvis. 

– Vi forventet å se den høyeste fallrisikoen etter tre til fem år. Etter ti år trodde vi ikke at vi skulle ha signifikante resultater lenger, siden det skjer så mye annet underveis. Men at vi kan se risiko over så lang tid, betyr jo også at det er mulig å jobbe forebyggende.

Laget screeningverktøy

I en delstudie så Ek også på om det var mulig å lage et screeningverktøy i primærhelsetjenesten hvor man kunne fange opp risiko hos eldre som ikke hadde falt tidligere. Fysioterapeuten valgte ut de fire faktorene som veide tyngst.

– Kombinasjonen stigende alder, redusert balanse, å bo alene og å trenge hjelp med dagligdagse aktiviteter, var det som kunne forutsi et fall best.

Screeningverktøyet består av tre spørsmål og en balansetest. Det testes nå ut i en annen avhandling, og vil derfor ikke komme i bruk før om to år.

Kan forebygge eller utsette et første fall

Stina Eks konklusjon er at det er mulig å fange opp eldre tidlig, og sette inn intervensjoner som kan forebygge, eller i det minste utsette, et første fall.

Avhandlingen: «Predictors and consequences of injurious falls among older adults: A holistic approach».

Powered by Labrador CMS