Eline Thornquist fra Norsk Fysioterapeutforbunds hovedlandsmøte i 2016, der hun ble utnevnt til æresmedlem. Nå skal kollegaer hedre den pensjonerte professoren.

Inviterer til «Thornquistseminar» på HVL: - En feiring av Eline Thornquist sitt forfatterskap

Hun er et kjent navn for de fleste fysioterapeuter. 13.mars skal den pensjonerte professoren i fysioterapi fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) og forfatteren, Eline Thornquist, hedres gjennom et eget «Thornquistseminar».

Publisert Sist oppdatert
Unni Vågstøl vil hedre Eline Thornquist, og hennes arbeider gjennom mange år.

- Håpet er at flere vil få øynene opp for hennes tekster, og betydningen av den solide formen for kunnskap disse representerer, sier førstelektor ved HVL, Unni Vågstøl, fra arrangementskomiteen. 

En oppdatert bibliografi

I 2018 presenterte biblioteket ved HVL Eline Thornquist sin bibliografi. Oversikten bandt sammen den lange rekken av faglige tekster som professoren hadde produsert fra 1970 og frem til pensjonsalder. Bibliografien talte flere hundre tekster, av ulike sjangre. 

- Noe av det som er spesielt interessant er variasjonen i tekstene hennes, selvsagt i tillegg til dybden og innholdet i hver enkelt tekst, forklarer Vågstøl. 

- Bibliografien inneholder korte aviskommentarer, vitenskapelige publikasjoner, tykke lærebøker og kapitler i større tverrfaglige verker. Tekstene spenner seg over et stort faglig område. 

Da Thornquist foresatte å bygge på publikasjonslisten, og det ble bestemt å oppdatere bibliografien hennes, mente medlemmene i komiteen det ble aktuelt å markere dette, og startet planleggingen av et eget «Thornquistseminar». 

- I forbindelse med oppdateringen har forfatteren selv utarbeidet en introduksjon til tekstene, som hun vil presentere på det kommende seminaret. Introduksjonen er i seg selv en tekst av betydning, og vil bidra med tematisk og historisk kontekst.

Verk med bred relevans

Thornquist er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, og flere av hennes tekster retter seg spesifikt inn mot dette fagområdet. Bibliografien vitner likevel om en faglig interesse og tematikk med stor spredning, som brer seg langt ut over spesifikke fagområder. Vågstøl mener derfor at tekstene har en bred relevans. 

- Forfatteren har tatt sin spesialisering ut i et større landskap. Hun tar for seg viktigheten av kommunikasjon i forståelsen av pasientene våre. Flere tekster handler om vitenskapsteori og metode. Også historie har en plass som tematisk område i bibliografien. 

Vågstøl peker også på evnen til å trekke linjer fra fysioterapi over til andre fagfelt. 

- Fysioterapien har stått i sentrum for det hun har produsert, alltid. Samtidig beveger hun seg inn i andre fagfelt, som sosiologi, bevegelsesvitenskap, nevrofysiologi og anatomi. Hun er virkelig bred i sin kunnskapsformidling, og har lykkes med å bruke store deler av andre fagfelt for å dokumentere fysioterapiens plass som helseprofesjon. 

Bredden gjør at andre også har fått øynene opp for den innsikten hun formidler, mener Vågstøl. 

- Jeg vet at mange andre fagprofesjoner har brukt hennes skrifter, selv om mange kanskje også har holdt litt tilbake på grunn av den tydelig fysioterapi-spesifikke røde tråden, spesielt gjennom bruken av fysioterapeutiske eksempler. 

Viktig for å legitimere - og inspirere

At Eline Thornquist gjennom sitt forfatterskap har tatt en så tydelig posisjon for å løfte fysioterapifaget, mener Vågstøl er et viktig trekk. 

- Jeg tror det bidrar til å legitimere faget i vår tid. Hun klarer å vise oss at fysioterapien står støtt, og at vi kan bruke andre enn våre «egne» kilder til å dokumentere effekt og nytte. At hun har brukt andre mer etablerte fagfelt inn i fysioterapien for å styrke fagfeltet, har vært viktig i denne sammenhengen. 

Og hun er ikke i tvil om at Thornquist sitt mangeårige engasjement for faget har inspirert andre fysioterapeuter. 

- Det kan virke overveldende når man ser på hvor mye hun har forstått av faget. Og kanskje kan det pasifisere enkelte av oss, fordi vi vet at ikke alle kan bli like «store» innen feltet, som det hun har blitt. Samtidig tror jeg hun inspirerer mange studenter til å søke etter solid kunnskap, og ikke ta den letteste veien til svarene, men heller å være nysgjerrig på faget, og fagets muligheter.

Skal hedres av tidligere studenter og samarbeidspartnere

Halvdagsseminaret, som har vært planlagt i flere måneder, kommer til å avholdes på høyskolen. Programmet skal belyse Thornquist sin bibliografi ut fra fag, fagutvikling, utdanning og skole. Blant gjestene som skal holde innlegg er fysioterapeut og forfatter, tidligere førsteamanuensis, dekan og prorektor ved Universitetet i Tromsø, Britt Vigdis Ekeli og lege og forfatter professor Anne-Luise Kirkengen. Også tidligere studenter og fagkolleger skal si noen ord om Thornquist sitt forfatterskap. 

- Vi har valgt ut innledere som kan si noe om betydningen av Eline Thornquist sitt arbeid. 

- Et langt forfatterskap, og et bredt faglig- og fagpolitisk engasjement. Det er lett å se for seg at Thornquist har gjort inntrykk på flere. Hvordan velger man ut gjester til et slikt hedersseminar? 

- Det har ikke vært helt enkelt. Men vi har prøvd å ta hensyn til geografisk spredning og på å inkludere både samarbeidspartnere, studenter og tidligere kolleger, forteller Vågstøl, vi har tenkt variasjon. 

Vil vise at kunnskap ikke går ut på dato

Planen er at Thornquistseminaret skal strømmes direkte, slik at det også vil bli mulig å følge arrangementet digitalt. Nå håper Vågstøl og resten av arrangementskomiteen på et størst mulig oppmøte. 

- Noe av det vi ønsker å vise gjennom dette seminaret er at kunnskap med godt faglig innhold ikke går ut på dato. Populistisk kunnskap forsvinner, og skal forsvinne. Men Eline Thornquist sitt forfatterskap gjenspeiler solid kunnskap, og må bevares.

 

Powered by Labrador CMS