Mener Fysiofondet bør droppe ny storsatsning på ett forskningsprosjekt

Var det lurt å bruke så mye penger på én stor satsning, spør Fysiofondet om FYSIOPRIM. - Nå må fondet droppe storsatsning på ett forskningsprosjekt og i større grad vektlegge videre- og etterutdanning, mener medlem av NFFs fag- og utdanningspolitiske utvalg.

- Det er samlet mye kunnskap gjennom FYSIOPRIM, som også har vært nyttig langt utover fysioterapi, mener styrelederen i Fysiofondet.

I juli ble forskningsprogrammet FYSIOPRIM avsluttet etter ti år. Eilin Ekeland, styreleder i Fysiofondet, sier at det med 57 millioner kroner samlet sett har vært den største satsningen til Fysiofondet på ett prosjekt innen forskning.

- For ti år siden var det viktig og nyttig å ha et stort prosjekt. Kommunene var ikke rigget til å drive med egen forskning. De fleste kommuner er også for små til å bygge opp egne robuste forskningsmiljøer. Forskning i primærhelsetjenesten må derfor bygge på samarbeidsstrukturer mellom forskningsmiljøer og kommuner, noe som var fremmed da FYSIOPRIM ble etablert. Mye av arbeidet i forskningsprogrammet har nettopp handlet om å bygge slike strukturer, sier Ekeland.

Kunne ha fått for små miljøer

Hun sier at hun ikke tror forskningsprogrammet ville fått støtte fra andre hold den gangen.

-Om fondet hadde gitt midler til flere steder, ville det trolig ha blitt for små miljøer. Vi hadde også kanskje mistet den overordnede kunnskapen om hvordan rigge forskning i primærhelsetjenesten. FYSIOPRIM var etter min mening riktig da det ble startet, det er samtidig ikke gitt at dette er riktig vei å gå framover, mener hun.

Skal evalueres

Ekeland forteller at Fysiofondet har gitt NIFU i oppdrag å evaluere forskningsprogrammet. I januar skal de gi sine svar på om de overordnede målene er nådd, hva de har fått til av prosjekter, kompetanse og også ikke-formalisert kompetanse.

NIFU skal også se på hvilke samarbeidsstrukturer FYSIOPRIM har jobbet fram, og om forsknings- og utdanningsaktiviteter er økt. De skal også vurdere ringvirkninger av forskningsprogrammet, og om det var lurt å bruke så mye penger på én stor satsning, i tillegg til om det var rett tema.

Ingen ny storsatsning

Førsteamanuensis senior Siri Moe ved UiT sitter i NFFs fag- og utdanningspolitiske utvalg. Hun mener Fysiofondet nå må legge mer vekt på etterutdanning.

Siri Moe. Foto: Ingun A. Mæhlum

-Det er rift om midlene til Fysiofondet. Tre organisasjoner skal ha midler til etter- og videreutdanning. Da må flere midler prioriteres dit, sier Siri Moe.

-Forskningen i FYSIOPRIM har vært viktig, spennende og nyttig, og gitt et løft, men det er en tid for alt. Det har gått mange millioner kroner dit. Utfra pengene og avkastningen som er til rådighet i fondet framover, må fordelingen av midler justeres – det vil si mer til etter- og videreutdanning og mindre til forskning. NFFs kursvirksomhet har lidd under reduserte midler etter at midlene skulle fordeles på tre organisasjoner, sier hun.

Moe mener at en organisasjon med 10.000 medlemmer som dekker hele spekteret av fysioterapi trenger mer støtte til å finansiere etterutdanningsvirksomhet. Hun understreker at forskere også kan søke om midler hos andre finansieringskilder.

Fysiofondets styreleder sier at hun forstår at noen kan tenke at det har vært mindre midler i potten når FYSIOPRIM har fått så mye.

-Vi har ingen planer om å gi til en ny storsatsning umiddelbart, og vi har økt rammebevilgningen til etterutdanning de kommende årene med 40 prosent, forteller Ekeland.

Følger med på trender

Ekeland sier at de vil følge med framover på hva som skjer, og hva kommunene etablerer av samarbeid, om det for eksempel blir «klynger».

-Vi ønsker å treffe tidsånden i framtidige bevilgninger. Det er også et spørsmål om vi bør støtte forskning på primærhelsetjenesten generelt eller gå for temaer det er uttalte behov for, for eksempel arbeidshelse, sier hun.

Powered by Labrador CMS