Begrepsforståelse i og for fysioterapi – hva er «psykisk» og hva er «fysisk» helse?

Fagessay i Fysioterapeuten 3/2018.

Gunn Engelsrud, fysioterapeut. Professor ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges Idrettshøyskole. gunn.engelsrud@nih.no.

Birgit Nordtug, førsteamanuensis i psykolog ved Høgskolen i Innlandet. birgit.nordtug@inn.no.

Dette fagessayet ble akseptert 11.januar 2018. Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen interessekonflikter oppgitt.

Artikkelen ble publisert først på nett (15.januar 2018).

Sammendrag

Forståelsen av at fysisk aktivitet og psykisk helse er atskilte variabler, der den første virker på den andre utfra en enkel årsak-virknings-tenkning, synes å bli tatt for gitt i den pågående debatten om barn og ungdoms manglende fysiske aktivitet og dårlige psykiske helse.

Er det en god forståelse? Vi setter forståelsen på prøve. Og utfallet går i retning av at det ikke er det. Mer forskning med utgangspunkt i denne forståelsen, vil sannsynligvis ikke gi et bedre handlingsgrunnlag – slik debatten etterlyser. Vi inviterer isteden til å ta i bruk en fenomenologisk forståelse, der den enkelte gis rom til å utforske den iboende meningen som ligger i det å bevege seg, å oppleve, føle, tenke og gjøre seg erfaringer. For fysioterapeuter er kroppen selve forankringen i faget, og en fenomenologisk forståelse er slik mer i tråd med fysioterapeuters oppgave: å støtte opp under, holde ved like eller bedre menneskers kroppslig, opplevde funksjon og tilstand.

Les hele artikkelen i Fysioterapeuten eblad

Powered by Labrador CMS