Eldtre trener fallforebyggende på Nesodden.

Èn av fire pasienter hos avtalefysioterapeuter er over 70 og har risiko for funksjonsfall

Pasient over 70 år som behandles av avtalefysioterapeuter har risiko for funksjonsfall og bruker mye medisiner. Samtidig er de noe friskere enn pasientene til fastlønnede ansatte fysioterapeuter.

Publisert

Kort om studien

  • Gjennomført i Kongsberg kommune i 2019
  • I alt 250 pasienter ble inkludert
  • 11 avtalefysioterapeuter og alle kommunefysioterapeuter deltok
  • Det ble benyttet spørreskjemaer samt fysiske tester (Short Physical Performance Battery)
  • Ansvarlig for studien: Gro Gujord Tangen og Hilde Stendal Robinson.

Det viser en tversnittundersøkelse gjennomført på Kongsberg fra januar til april 2019. I studien ble funksjonsnivå og behandling av i alt 250 pasienter registrert. 179 av dem fikk behandling hos avtalefysioterapeuter og 71 fikk behandling av fysioterapeut ansatt i kommunen.

Alle kommunalt ansatte fysioterapeuter deltok, mens 11 av totalt 21 avtalefysioterapeuter var med i studien.

Dette viser studien

Studien viser at pasientene hos avtalefysioterapeutene i snitt er noe yngre og friskere enn pasientene hos kommunalt ansatte fysioterapeuter. Samtidig viste testene at mange av dem som går til avtalefysioterapeuter også har flere diagnoser, bruker mange medisiner og er i risikosonen for funksjonstap.

Fakta

  • Mer enn hver fjerde pasient som behandles av avtalefysioterapeuter er over 70 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå
  • Eldre behandles både av kommunalt ansatte fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter i norske kommuner
  • Fordeling av pasienter skjer etter prioriteringsnøkler

- Jeg ble overrasket over at en så stor andel av pasientene til avtalefysioterapeuter er er i risikogruppen for funksjonsfall, og at mange av dem er relativt dårlige, sier forsker og fysioterapeut Gro Gujord Tangen.

Hun jobber til daglig ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og geriatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Hun er førsteforfatter på studien.

Tangen mener funnene viser at avtalefysioterapeuter har en viktig rolle for å forebygge blant annet fall og funksjonssvikt hos eldre, og mener avtalefysioterapeutene trolig bidrar til at flere kan bo hjemme lenger.

Eldre og dårligere pasienter hos kommunefysioterapeuter

Pasientene hos kommunalt ansatte fysioterapeuter er enda dårligere enn de som går til avtalefysioterapeuter.

I snitt er de også eldre – 81 år gamle – og over halvparten av dem bruker hjelpemidler når de går. Alle fikk offentlig hjelp og et stort flertall av dem bruker seks eller flere ulike medisiner daglig.

- Pasientene til kommunefysioterapeutene hadde lavere funksjonsnivå enn de som fikk hjelp av avtalefysioterapeutene. Det er ikke en overraskende fordeling, sier Tangen.

Hun fant også at alle fysioterapeuter – både kommunalt ansatte og avtalefysioterapeutene - har en aktiv tilnærming til behandling, og at de eldre trener styrke, balanse og utholdenhet.

- Fysioterapeuter har blitt beskyldt for å være for forsiktige, spesielt med eldre pasienter. Funnene i vår undersøkelse viser at de følger retningslinjer og sørger for at eldre trener slik at de forbedrer funksjonsnivået, sier Tangen.

Slik ble studien gjennomført

  • Fysioterapeutene kartla hver enkelt pasient. Det gjennomgikk hvilke diagnoser de hadde, om de fikk offentlig hjelp og hvor mange medisiner de tok. I tillegg gjennomførte de en funksjonstest av alle, inkludert en ganghastighetstest.
  • Fysioterapeutene satte behandlingsmål samt rapporterte hvilke tiltak de benyttet seg av for hver enkelt pasient. Tiltakene ble delt inn etter symptomnivå, funksjonsnivå, aktivitet og deltakelse.
Powered by Labrador CMS