Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto.

Dette er kriteriene for hvem som skal få koronavaksine

Helsepersonell som er kritisk vanskelige å erstatte eller har direkte pasientkontakt hvor det er risiko for covid-19-smitte skal prioriteres i vaksinekøen.

Publisert

Det går frem av Folkehelseinstituttets nye Koronavaksinasjonsprogram.

I listen over helsepersonellgrupper som skal prioriteres, er blant annet de som jobber ved sykehjem og helsestasjoner. I tillegg skal ansatte på legevakt, fastlegekontorer, de som jobber i hjemmesykepleien og de som jobber ved teststasjoner prioriteres.

I første omgang er det totalt 30.000 doser som fordeles til ansatte i spesialisthelsetjenesten. Det betyr at 15.000 helsepersonell fullvaksineres. Vaksineringen starter mandag 11. januar.

I primærhelsetjenesten kan kommunene gi inntil 20 prosent av dosene de blir tildelt i januar, til helsepersonell.

FHI har følgende forklaring på kriteriene for utvelgelsen av hvilke helsepersonell som bør vaksineres

De overordnete målene for vaksinasjonsprogrammet er å redusere risikoen for alvorlig sykdom og død samt å opprettholde essensielle tjenester. Disse målene bør gjenspeiles i prioriteringer, også mellom helsepersonell. Dessuten må det tas høyde for forskjell i struktur og bemanning mellom ulike geografiske områder, noe som gjør det nødvendig at kommunene og spesialisthelsetjenesten må vurdere selv hvordan prioriteringskriteriene kan anvendes i den lokale konteksten. Det forslås derfor ikke en endelig liste med funksjoner eller stillingskoder, men FHI anbefaler at kommuneoverlegene og smittevernoverleger deltar i utarbeidelsen av de medisinskfaglige prioriteringene i kommunene og helseforetakene. En streng prioritering med få doser er krevende og vil kunne skape frustrasjon blant ansatte som prioriteres lavere i første omgang. Kommunene og helseforetakene bør derfor dokumentere og kommunisere hvordan utvelgelsen har foregått.

Virkning og bivirkninger

I programmet står det også at det foreløpig er usikkert hvor godt vaksinene beskytter mot smittespredning, og at det jobbes med hvordan vaksinerte skal forholde seg til regler for testing, karantene og isolering. Foreløpig må vaksinerte forholde seg til samme anbefalinger og regler som for de som ikke er vaksinert.

FHI opplyser også at det er rapportert om milde til moderate bivirkninger av vaksinen som tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger og leddsmerter og at bivirkningene går over i løpet av et par dager.

FHI ber kommunene vurdere et eventuelt sykefravær når de planlegger vaksinering av helsepersonell.

Powered by Labrador CMS