Siri Merete Brændvik.

Millionbeløp til fysioterapiutdanninger

Fysioterapiutdanningen ved NTNU i Trondheim og OsloMet har fått til sammen 15 millioner kroner for å heve kvaliteten og relevansen i praksisstudier i kommunal tjeneste.

Publisert

-Vi er selvsagt kjempeglade for midlene og er allerede i gang med prosjektet, sier studieprogramleder Siri Merete Brændvik ved NTNU i Trondheim.

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) som har bevilget i alt 10 millioner kroner til NTNU og fem millioner kroner til OsloMet.

Direktoratet har bevilget til sammen 70 millioner kroner til 14 ulike prosjekt ved sju universiteter og høgskoler i landet.

Prosjektet ved NTNU, som har fått navnet «Fra student til kompetent yrkesutøver i kommunal helsetjeneste» er et samarbeidsprosjekt med ergoterapeutdanningen. Det skal også gjennomføres i nært samarbeid med helsesykepleierutdanningen ved NTNU og kommunehelsetjenesten i Trondheim, Ålesund og Orkland.

Digitalt læringsverktøy

Målet er blant annet å øke studentenes erfarings- og handlingskompetanse gjennom å utvikle et digitalt læringsverktøy. Verktøyet «Førpraks» benytter casebaserte rollespill med relevante problemstillinger knyttet til praksis. I tillegg vil det være sentralt å se på tverrfaglig praksis mot barn og unge både ved helsestasjoner, barnehager, skoler og for hjemmeboende eldre.

-Vi har også som mål å øke veiledningskompetansen både ved utdanningen og i praksisfeltet, samt etablere en modell for kombinasjonsstilling mellom utdanning og kommunal helsetjenesten. Vi håper det bygger bro mellom utdanning og kommunal helsetjeneste, sier Brændvik.

Prosjektet går frem til 2024. Det vil også gjøres følgeforskning i hele perioden.

- I løpet av de fire årene er målet at erfaringer og resultater implementeres i utdanningen. Vi ønsker også å dele både erfaringer og konkrete tjenester med andre, sier Brændvik.

OsloMet også fornøyd

Førsteamanuensis Brita Stanghelle ved institutt for fysioterapi ved OsloMet er godt fornøyd med at de har fått fem millioner til et utviklingsprosjekt for å styrke kvaliteten i praksisstudiene for fysioterapistudentene i den kommunale helsetjenesten.

-I tett samarbeid med kommunehelsetjenesten, er intensjonen å utvikle en bærekraftig praksismodell for fysioterapistudentene. Vi skal blant annet utforske hvordan vi kan få et godt, gjensidig samarbeid mellom utdanningen og kommunehelsetjenesten, samt utvikle og ta i bruke en digital plattform for veiledning, sier Stanghelle.

Mest for tredje års studentene

Det er primært tredje års studentene som skal være med i prosjektet ved OsloMet. Stanghelle har tro på at det blant annet kan føre til at studentene får kompetanse det er bruk for i kommunene, og at det blir enklere for nyutdannede fysioterapeuter å få jobb.

- Vi har inngått avtale med bydelene Grorud og Grünerløkka i Oslo samt Indre Østfold kommune. Samarbeidet vil få betydning for studentene først til neste år, men målet er å implementere tiltakene i løpet av de fire årene prosjektet varer, slik at samarbeidet blir mer standardisert, sier Stanghelle.

Som en del av prosjektet vil det også bli tatt i bruk kombinerte stillinger, der en person er ansatte både i kommunen og ved OsloMet. Det vil være en brobygger mellom utdanning og kommunen, og kontaktpersonen i et veiledernettverk.

Store forventninger

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim håper satsingen får store ringvirkninger.

I følge nettsidene til DIKU mener han tildelingen er en viktig del av regjeringens satsing på høyere kvalitet i utdanningen.

– Prosjektene som får støtte skal bidra til bedre læring for studenter som tar blant annet juss, medisin, lærerutdanning, ingeniør og helsefag. Flere av prosjektene har utvikling av tverrfaglige utdanningsprogrammer og digitale muligheter som viktige elementer. Målet er at arbeidet som skjer i prosjektene skal komme alle studenter til gode, sier Asheim.

Powered by Labrador CMS