Årets ramme ble på 2,74%

Takstforhandlingene er avsluttet: Dette ble resultatet

Årets takstforhandlinger ble avsluttet mandag. 87,4 millioner kroner skal fordeles til avtalefysioterapeutene. 

Publisert
Patrick Jensen
Patrick Jensen, leder av Næringspolitisk råd i Norsk Fysioterapeutforbund.

– Vi har oppnådd positive endringer gjennom strukturendring på gruppetakster, og er fornøyd med at størstedelen av rammen ble fordelt på takster som alle har tilgang til, sier Patrick Jensen, leder i Næringspolitisk råd i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i en melding på NFFs nettsider, fysio.no.

Ramme på 2,74 prosent

Årets takstforhandlinger endte med en ramme på 2,74 prosent, heter det i meldingen. Det betyr at 87,4 millioner kroner skal fordeles til avtalefysioterapeutene.

– Årsaken til at vår rammeprosent ble lavere enn frontfaget, er sammensatt. Vår beregning av ramme består av to deler, en inntekts- og en kostnadskomponent. Inntektskomponenten styres av resultatet i frontfagsforhandlingene. Kostnadskomponenten påvirkes blant annet av inflasjon. Lavere pris på strøm i år enn i fjor preget også rammens størrelse, sier Jensen i meldingen.

Fjoråret historisk godt

Han presiserer at fjorårets oppgjør var historisk godt.

– Dessverre har medaljen en bakside. Hvert oppgjør påvirker rammen påfølgende år. Dette kalles overheng, og er forskjellen mellom inntekten ved inngangen til det nye året og gjennomsnittsinntekten året før. I og med at pengene allerede er gitt, gis de ikke på nytt, og må derfor trekkes fra rammen. Da dette var gjort, satt vi igjen med 87,4 millioner kroner til fordeling, sier Jensen.

De nye takstene vil gjelde fra 1.juli. 

Les mer om takstforhandlingene fysio.no.

Powered by Labrador CMS