- Fysioterapeuter bør gi eldre som trener styrke øvelser med motstand som har effekt, sier Ida Bjerke, leder i faggruppen fysioterapi for eldre.
- Fysioterapeuter bør gi eldre som trener styrke øvelser med motstand som har effekt, sier Ida Bjerke, leder i faggruppen fysioterapi for eldre.

- Fysioterapeuter bør bidra til at terskelen for styrketrening blir lavere for eldre

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at under halvparten av alle voksne trener styrke jevnlig. Leder i faggruppen fysioterapi for eldre, Ida Bjerke, mener terskelen for å trene styrke må bli lavere.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken setter Helsedirektoratet, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og en rekke andre aktører styrketrening for voksne og eldre på kartet gjennom kampanjen #hverdagssterk.

- Det er mange gode grunner til at eldre bør trene styrke, og veldig få grunner til at de eventuelt ikke skal gjøre det. Dessverre er det ikke godt nok kjent at også voksne og eldre bør trene styrke, og ikke bare være fysisk aktive. Ofte underdoserer vi nok også styrketrening til eldre, sier Bjerke.

Hun oppfordrer fysioterapeuter generelt – og spesielt alle dem som jobber i kommunehelsetjenesten – til å motivere eldre hjemmeboende til egeninnsats.

Bjerke mener det vil bidra til at eldre opprettholder viktige funksjoner og evne til å utføre aktiviteter. Hun presiserer at gevinsten er spesielt stor hos de som ikke trener i det hele tatt.

Leder i faggruppen fysioterapi for eldre.
Leder i faggruppen fysioterapi for eldre.

- Det er flere gode øvelser de eldre kan gjøre hjemme. Vår oppgave som fysioterapeuter blir å finne øvelser tilpasset utgangspunktet til hver enkelt, og gjøre de så funksjonelle som mulig. I tillegg bør vi veilede dem, slik at de blir trygge på å gjennomføre øvelsene, samt finne motstanden de bør trene med. De kan for eksempel trene med egen kroppsvekt som motstand, eventuelt med vektvester eller vektmansjetter. Vi kan gjøre dem trygge og legge til rette slik at de kan gjennomføre styrketrening selv om de har smerter elle andre fysiske utfordringer, sier Bjerke.

Fysioterapeuter har kunnskapen eldre trenger

Leder Kenneth Martinsen i faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin mener også fysioterapeuter sitter med kunnskapen som trengs for å få voksne og eldre til å trene styrke.

- Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at de voksne og eldre lærer å trene styrke, slik at terskelen for å gjøre det blir lavere. I dag er det trolig mange som unnlater å trene styrke, fordi de aldri har gjort det tidligere og fordi de er redde for å gjøre feil, sier Martinsen.

Han anbefaler at fysioterapeutene starter med en kartlegging av pasienten, slik at du vet utgangspunktet til den enkelte.

Deretter gjelder det å legge opp øvelser tilpasset den enkeltes utgangspunkt samt ta hensyn til eventuelle skader, vondter og plager.

- Start med øvelser som er enkle å gjennomføre. Forklar samtidig at det ikke er farlig selv om det gjør litt vondt. Det skal svært mye til for å bli skadet av styrketrening, sier Martinsen.

Powered by Labrador CMS