Ny veileder fra Helsedirektoratet

Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator. For å bidra til dette har Helsedirektoratet har laget en ny elektronisk veileder.

Publisert

Formålet med veilederen er at beslutningstakere og de som jobber med rehabiliterings- og habiliteringstjenester og koordinering får tilgang til kunnskap og enhetlig veiledning. Veilederen gjelder rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator, men inkluderer også læring og mestring, opplyser Helsedirektoratet.

Viktige punkter:

  • Pasienter og brukere har rett til tjenester slik at de kan nå sitt potensial for økt funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.
  • Læring og mestring er viktige elementer i helhetlige forløp.
  • Sterkere lederforankring av koordinering og samarbeid.
  • Økt bruk av individuell plan og koordinator.
  • Styrke den habiliterings- og rehabiliteringsfaglige kompetansen. 
  • Bedre tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.  
Powered by Labrador CMS