Bergs Balanseskala etter hjerneslag nyttig

Seks poeng bedre balansescore på Bergs Balanseskala trengs før slagpasientene selv anser framgangen som viktig, ifølge norsk studie.

Publisert Sist oppdatert

Etter et hjerneslag er det vanlig å bruke Bergs Balanseskala til å måle pasientenes endring i balanse over tid. Slagpasienten får en balansescore mellom 0 og 4 på 14 ulike oppgaver som utføres i sittende eller stående posisjon, og den samlede summen utgjør den totale balansescoren. For slagpasienter som sliter med balansen de første par ukene etter et hjerneslag, trengs en forbedring på 6 poeng eller mer før de selv skal anse det som en stor eller svært stor forbedring, viser en ny studie fra NTNU og St. Olavs Hospital. Dette skriver Unikard, en nasjonal satsning på hjerte- og karforskning.

6 poengs forbedring

52 pasienter ble inkludert i analysene til forskerne. De første målingene av balanse ble gjennomført på Slagenheten ved St. Olavs hospital innen to uker etter hjerneslaget, mens oppfølgingsmålingene ble gjennomført en måned senere. Da ble også pasientene spurt direkte om de syntes balansen hadde endret seg siden oppholdet på Slagenheten. 18 av dem sa at balansen hadde blitt mye eller svært mye bedre, mens balansen hos de 34 siste var uendret eller ikke hadde blitt betydelig endret.

– Funnene kan informere klinikere om hvor stor forbedring på Bergs Balanseskala som er avgjørende for om det faktisk har skjedd en viktig endring i balanse eller ikke. Resultatene støtter verdien av å benytte skalaen i klinikken kort tid etter hjerneslag, skriver forskerne i artikkelen, som er publisert i Physiotherapy Theory and Practice.

Kilde: Unikard.org.

Bergs Balanseskala ble oversatt til norsk av Astrid Bergland, Jorunn L. Helbostad og Torunn Askim i 2004. Les mer om den norske versjonen av balanseskalaen i artikkelen "Assessments of interrater reliability and internal consistency of the Norwegian version of the Berg Balance Scale" (Arch Phys Med Rehabil. 2007).  

Powered by Labrador CMS