Norges Forskningsråd har bevilget sju millioner for å se om video og bilder kan brukes i journaler om barn. Foto: Privat.

Journaler: Sju millioner til video- og bildeprosjekt

Barne- og ungdomsfysioterapeut Wencke Aase synes skriftlige journaler ikke er godt nok. Nå er det bevilget hele sju millioner kroner for å se om video og bilder også kan brukes.

Publisert

- Jeg synes det er vanskelig å beskrive skriftlig alle utfordringene jeg ser. Det er også utfordrende å kunne skrive så detaljert at jeg husker innholdet fra gang til gang. I tillegg opplever jeg at fastleger og spesialister heller ikke alltid forstår hva jeg mener med det jeg skriver, sier Wencke Aase (bildet).

Forprosjekt ferdig i 2019
Hun jobber som barne- og ungdomsfysioterapeut i Modum kommune, og sammen med sine kolleger ønsket hun å utforske muligheten for å benytte video og bilder i møte med og oppfølging av barn, samt lagre det i journalen.

I februar 2019 leverte hun en sluttrapport etter et forprosjekt hvor de benyttet video og bilder i møte med nærmere 100 barn i ulike barnehager i kommunen. 

- I Modum jobbet vi som er ansatt som fysioterapeuter godt med forprosjektet sammen. Vi fikk enorm oppslutning fra foreldrene. De forstår at det er vanskelig å skriftlig beskrive alt vi ser, sier Aase.

Det hender barn ikke vil
I tillegg opplever hun at barna ofte oppfører seg annerledes i møte med fastleger og spesialister, enn det de gjør når hun observerer dem i trygg lek sammen med kjente voksne eller venner.

- Vi erfarer titt og ofte at barna ikke vil gjøre øvelser når de møter helsepersonell de ikke kjenner fra tidligere. I slike tilfeller kan det også være nyttig for annet helsepersonell å ha tilgang til video og bilder av barnet, sier Aase.

Hun ønsker å dele bilde og videoer med annet helsepersonell i kommunen, som for eksempel fastlegene. I tillegg ønsker hun å dele det med ansatte som følger opp barna i spesialisthelsetjenesten.

- Ved å dele video og bilder, vil alle ha et langt bedre grunnlag for å vurdere hva barnet trenger, hvilke behandlinger som har hatt effekt og hvor stor progresjonen har vært, sier Aase.

Fått sju millioner kroner
Forprosjektet var så vellykket, at Modum kommune i samarbeid med SINTEF Digital og flere andre prosjektpartnere, har fått hele sju millioner kroner av Norsk Forskningsråd til å gjennomføre et tre år langt innovasjonsprosjekt hvor video og bilder skal benyttes aktivt i diagnostisering, oppfølging og samhandling.

SINTEF Digital har overtatt ansvaret for FoU-arbeidet, og fysioterapeut og forskningsleder i forskningsgruppen Anvendt helseteknologi, Ingrid Eitzen, er prosjektleder.

- Jeg forstår godt at det er begrensende kun å bruke tekst i journaler. Fysioterapeuter har behov for å vurdere progresjon og sammenligne med det som er gjort tidligere. Også leger og spesialisthelsetjenesten kan ha behov for å se video og bilder i tillegg til tekst, sier Eitzen.

Korona har aktualisert studien

Hun mener det er naturlig å vurdere dette nå, blant annet fordi vi lever i en digital verden og at det for de fleste er naturlig å bruke video og bilder i dagliglivet.

- I tillegg har det blitt høyaktuelt i forbindelse med koronakrisen. Den viser at vi trenger ulike typer verktøy, og at video og bilder kan være til stor nytte, sier Eitzen.

Tre kommuner er med

I juni starter SINTEF Digital prosjektet i kommunene Modum, Kongsberg og Krødsherad. Posicom AS er med som partner og leverandør av videoløsningen. OsloMet er samarbeidspartner på forsknings-siden. I tillegg deltar Sunnaas og Drammen sykehus, samt to privatpraktiserende fysioterapeuter. 

Hvor mange barn som skal delta, er ikke endelig avklart, men Eitzen ønsker å inkludere barn med ulike problemstillinger og aldre.

Prosjektet gjennomføres over tre år og skal være ferdig i juni 2023.  

Powered by Labrador CMS