Fagartikkel

Korsryggsmerter: -Behov for en internasjonal oppdatering

Fire av forfatterne bak The Lancets artikkelserie om ryggsmerter fra 2018 har gjort opp status, og kommer med ti anbefalinger til helsepersonell, forskere og myndigheter verden over i en ny artikkel.

Publisert Sist oppdatert

Artikkelen ble nylig publisert i tidsskriftet Pain, og tar for seg de utfordringene hele verden står overfor når det uførhet og enorme samfunnsøkonomiske kostnader på grunn av ryggplager. Mye av grunnen til at artikkelen nå kommer ut, er, ifølge forfatterne at mange mennesker med korsryggsmerter fremdeles mottar feilbehandling, noe som kan forårsake skader på millioner av mennesker over hele verden. I tillegg hevder forfatterne at det sløses med enorme ressurser til helsehjelp.

Overforbruk vs. underforbruk

Lancet-serien fra 2018 peker på det globale gapet mellom evidens og praksis. Forfatterne peker på et overforbruk av ineffektiv og skadelig behandling, og et underforbruk av gode evidensbaserte tiltak verden over. Med dette som utgangspunkt, har forfatterne bak Pain-artikkelen fremhevet ti internasjonale retningslinjeanbefalinger.

Økonomiske grep og "hjelp til selvhelp"

Anbefalingene går i korte trekk ut på at helsevesen og myndigheter må slutte å betale for behandlingsformer som er skadelige og/eller ineffektive. «Lovende tiltak» bør få et evidensbasert stempel før det rulles ut i klinisk praksis, og forskningsmidler bør deles ut til lovende prosjekter for at dette skal fungere. Pasienter bør gis råd og veiledning, og læres opp og gis en verktøykasse med «hjelp til selvhjelp» heller enn behandling – dersom ikke behandling er helt nødvendig.

WHO

Verdens Helseorganisasjon spiller ifølge forfatterne en viktig rolle for å samle ulike deler av verden rundt en felles forståelse for denne typen plager, noe som igjen kan skape grunnlag for en felles verdensomspennende helsepolitikk på området. Forfatterne peker også på viktigheten av å tette kunnskapsgapet når det gjelder ryggsmerter til den generelle befolkningen. Her mener forfatterne at forskning og klinisk praksis må spille bedre på lag, noe som kan gjøres gjennom blant annet media, som spiller en viktig rolle i kommunikasjonen ut til hele befolkningen. Forfatterne peker derfor på media må få en bedre forståelse for hva som er kunnskapsbasert og hva som er ineffektiv eller skadelig behandling. Indirekte etterlyser forfatterne mer kritisk og reflekterende journalistikk på saker som handler om nettopp ryggplager, behandling og tiltak, og kommer med forslag til hvordan dette kan løses. 

Les anbefalingene i sin helhet i artikkelen, som kan leses i Pain (Open Access)

Powered by Labrador CMS