Episode 17 - Kunnskap og kunnskapens makt

Svært mange har nok hørt om kunnskapsbasert praksis. Men hva er egentlig kunnskap? Hvilken type kunnskap er det som i dag anses som «gyldig», og som dominerer forskningsfeltet? Og hva har dette å si for utviklingen av fysioterapi som profesjon, og vår tilnærming i møtet med pasienter?

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Podcasten eies og drives av Tidsskriftet Fysioterapeuten. Har du tilbakemeldinger, tips eller innspill? Kontakt redaksjonen: fysioterapeuten@fysio.no!

I denne episoden får Martin og Joakim besøk av professor emeritus Anne Marit Mengshoel. Samtalen kommer blant annet inn på utfordringer med «gyldig» kunnskap og kunnskapsmakt, samt styrker og svakheter ved ulike former for kunnskap. Som det nevnes i episoden: «Forskningen har en tendens til å sette søkelys på kausalitet på populasjonsnivå, men hva med kausalitet på individnivå? Hvis ting endrer seg hos individet så kan man tenke kausalitet på individnivå. I klinisk praksis møter man jo individet».

Hvordan kan vi tilstrebe balanse mellom kunnskap om populasjon og individ, både i forskning og klinikk?

Programverter: Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen

Powered by Labrador CMS