Engasjement! Fysioterapistudenter i Singapore jobber frivillig under WCPT-kongressen. Lokal arrangør er Singapore Physiotherapy Association. Foto: Tracy Bury, WCPT.

Samling i Singapore

Nesten 4.000 fysioterapeuter har meldt sin ankomst til Verdenskongressen i Singapore 1. -4. mai. WCPT omfatter nå over 350.000 fysioterapeuter i 106 medlemsorganisasjoner, i like mange land.

Publisert

Dette blir trolig også den siste fireårige kongressen som WCPT arrangerer. World Confederation for Physical Therapy (WCPT) holdt sin aller første kongress i London i 1953. Den forrige ble holdt i Amsterdam i 2011.

På WCPTs politiske møte i Singapore (General Meeting) 29. -30. april, blir det med stor sannsynlighet vedtatt å arrangere kongresser hvert andre år. Målet er å gjøre kongressene tilgjengelig for flere fysioterapeuter i ulike deler av verden.

Norge er representert

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er representert på General Meeting med forbundsleder Fred Hatlebrekke og Marianne Aars, leder for Fagseksjonen i NFF. NFF samarbeider med de andre nordiske forbundene om innspill til de politiske sakene. Det gjelder politikkområder som disability og non communicable deseases.

Fysioterapeutens fagredaktør John Henry Strupstad har hatt oppdrag som referee for en del av de mange tusen abstracts som ble sendt inn til kongressen. Strupstad skal også delta på møter med andre vitenskaplige redaktører i forumet International Society of Physiotherapy Journal Editors, ISPJE.

Flere norske fysioterapeuter deltar på kongressen med presentasjoner og postere. To av de mest kjente er Kari Bø og Jan-Magnus Bjordal.

Emma Stokes ny leder

I Singapore skal det også velges ny leder etter amerikanske Marilyn Moffat. Den som skal ta over er irske Emma Stokes. Hun ble kjent for mange norske fysioterapeuter med sitt foredrag under åpningen av Fysioterapikongressen 2015 på Lillestrøm i mars. Tittel: Embrace the challenge – Shape the future of physiotherapy.

- Hvis ikke profesjonen klarer å fornye faget, kan det miste sin betydning, sa Stokes, som er bosatt i Danmark og nå er visepresident i WCPT.

Flere får mulighet til å delta

Når det gjelder kongresser hvert andre år, har Marilyn Moffat uttalt, at kunnskapsutviklingen i verden går veldig raskt.

-Hyppigere kongresser kan gi fysioterapeuter rundt om i verden bedre muligheter til å lære og utveksle kunnskap. Det betyr også at dobbelt så mange medlemsorganisasjoner får muligheten til å arrangere kongresser. Dette kan igjen bidra til å synliggjøre profesjonen og faget i flere land og regioner, sier Moffat i en pressemelding om endringene.

- WCPT har i dag en veldig variert og geografisk spredt medlemsmasse. Og mange fysioterapeuter har rett og slett ikke ressurser til å reise lange avstander til en WCPT-kongress. Å holde kongresser med to års mellomrom øker sannsynligheten for at flere finner det mulig å delta, sier den avtroppende WCPT-lederen.

Omfattende program

Programmet på årets verdenskongress er svært omfattende, og inneholder minst 160 ulike aktiviteter (sessions), 572 abstractpresentasjoner (platform abstracts), 25 symposier (focused symposia), 1578 posterpresentasjoner, 11 paneldebatter og 34 temaspesifikke nettverksmøter.

Leder for den vitenskapelige komiteen, sørafrikanske Aimee Stuart, opplyser til WCPT News at arbeidet med planene for Singapore startet kort tid etter kongressen Amsterdam i 2011.

- Da ble det gjennomført en undersøkelse om hvilke temaer fysioterapeuter ønsket på neste verdenskongress. Resultatet viste at fysioterapeutene ønsket fokus på muskel- og skjelettlidelser, evidensbasert praksis, betydningen av fysisk aktivitet, fagutvikling og kliniske retningslinjer. Alle disse områdene, og mye mer, blir å finne på kongressen, sier Amy Stuart til WCPT News.

Powered by Labrador CMS