Ambisjoner på andres regning?

Det har vært et formidabelt tempo over helse- og omsorgsminister Bent Høies (H) arbeid etter at regjeringen Solberg kom til makten.

Publisert Sist oppdatert

Åtte år i opposisjon, og i helse- og omsorgskomiteen, har fått sitt utløp i tallrike utredninger, høringer og stortingsmeldinger.

Tempoet skaper travle dager for embetsverket, noe fagdirektør i HOD og fysioterapeut Kristin Gjellestad kunne bekrefte under NFFs lederkonferanse for kommunale ledere i september. «Meldingene kommer gjerne i år to av regjeringstiden, mens det tredje året skal benyttes til å iverksette politikken», sa hun.

Iverksettelsens tid har kommet, også når det gjelder opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering i kommunene. Det finansielle fundamentet for planen ble presentert med statsbudsjettet 6. oktober, og den ble raskt et hett tema. Mye tyder på at kommunene vil sitte slukøret igjen, med lavere overføringer som skal dekkes inn ved at de får i oppgave å kreve inn egenandel når diagnoselisten fjernes.

Regjeringens grep har opprørt både pasientorganisasjoner og NFF. Den sterkeste kritikken rettes mot fjerning av diagnoselisten, da dette kan tolkes som et økonomisk krumspring for å finansiere deler av opptrappingsplanen. Og det som smerter mest er at regjeringen sender en 100 millioner kroners-regning til pasientene (se side 8). Er dette hva man legger i pasientenes helsetjeneste – at helseministerens ambisjoner skal finansieres av brukerne?

Man kan ikke helt fri seg fra følelsen av at det er noe som skurrer ved avgjørelsen om å fjerne diagnoselisten. Med bare seksten dager mellom høringsfristens utløp og presentasjonen av statsbudsjettet, må dette kunne karakteriseres som et svært kort «svangerskap». Dersom regjeringen har bestemt seg på forhånd, vil det være å holde både folk og organisasjoner for narr.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF er klar på at avvikling av diagnoselisten er en prematur avgjørelse. «Slike omfattende endringer på fysioterapiområdet må utredes grundig», sier han. NFF peker videre på at staten vil spare 315 millioner kroner på dette forslaget, som i sin tid ble lansert som en kostnadsnøytral endring.

Departementet har fått inn 157 høringssvar om fjerning av diagnoselisten. Av disse var kun 17 uten merknader. Det ligger et betydelig arbeid bak høringssvarene, som vi håper er til nytte og gavn fremfor å være forgjeves på grunn av politisk spill.

Powered by Labrador CMS