Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

John Henry Strupstad

Våknet giganten for sent?

«En sovende gigant». Slik omtalte tidligere forbundsleder Fred Hatlebrekke Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i 2013. De siste ukene har ikke NFF sovet. De har mobilisert alle krefter for å stoppe saken om dobbel autorisasjon av manuellterapeuter.

Publisert

«Hadde NFF gjort jobben og fulgt med i timen, hadde de visst at dette sto på Stortingets sakskart ». Det sa LO til Fysioterapeuten på spørsmål om den politiske prosessen som foregikk i forkant av behandlingen av autorisasjonssaken på Stortinget. LO visste allerede da at de hadde vunnet – på vegne av lille Norsk Manuellterapeutforening (NMF). De vant denne runden. En kamp de har kjempet siden 2006. Kanskje enda lenger. Så skjedde det. Tirsdag 8. mars så vi manuellterapeutene ta sine første steg ut av stortingsdøra – helt på egen hånd.

Fag versus politikk

Hvorfor - og hvordan - kunne dette skje? De gode faglige argumentene for denne doble autorisasjonen mangler. «Bedre pasientsikkerhet og en tydeliggjøring av hvem vi er», er argumenter som blir brukt. Disse argumentene er synsing. Synsing som mangler faglig støtte. Synsingen har i stedet fått noe annet – nemlig bred politisk støtte. Dette er skremmende. Fordi fag og politikk bør gå hånd i hånd.

Konsekvensene kan bli alvorlige for fysioterapeutprofesjonen. Det vi nå kan komme til å se, er at en god del fysioterapeuter ikke lenger ønsker å kalle seg fysioterapeuter. De er fortsatt autoriserte fysioterapeuter, men de er også noe annet. Nemlig autoriserte manuellterapeuter. Autoriserte eksperter innen muskel- og skjeletthelse. Hvis de vil.

Men vent nå litt - er ikke alle fysioterapeuter eksperter innen muskel- og skjeletthelse? Er ikke muskel- og skjeletthelse er en svært viktig del av grunnutdanningen i fysioterapi? Og dermed fysioterapifaget? Noen vil si en gren innen fysioterapi. Andre kan mene at denne grenen en solid del av selve stammen.

Hvem er disse manuellterapeutene – egentlig?

Manuellterapeuter er fysioterapeuter. Med to års videreutdanning i manuellterapi. Det vil si to års videreutdanning innen muskel- og skjeletthelse. I tillegg har manuellterapeuter enkelte utvidete rettigheter i helsevesenet - innen muskel- og skjelettlidelser.

Men kvalifiserer dette til en ekstra autorisasjon?

Autorisasjonen av manuellterapeuter ble et faktum fordi NMF fikk viljen sin. De ble en del av LO i 2011. Det var her vinden snudde. Med LO på laget ble lille NMF plutselig en liten gigant. Med noen få hundre medlemmer.

Dette er saken

  • Flertallet på Stortinget ønsker at manuellterapeuter inkluderes i autorisasjonsordningen.
  • Det har lenge vært en kampsak for Norsk Manuellterapeutforening (NMF), som er en del av LO.
  • Unio-tilknyttede Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er imot autorisering av manuellterapeuter, som allerede er autoriserte fysioterapeuter.
  • NFF mener dobbeltautorisering blant annet vil skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av deres spesialister.
  • NFF frykter at dobbeltautorisering vil få konsekvenser for ordningen med spesialistgodkjenning.

Den egentlige giganten, nemlig NFF, var tydeligvis ikke invitert på festen da de siste brikkene falt på plass.

Nå blir spørsmålet hva som er veien videre. Veien videre for fysioterapi. For at fysioterapeutprofesjonen ikke skal fases ut, er det på tide å engasjere seg. Det faglige fysioterapifundamentet vil ikke forsvinne. Grunnlaget blir stående. Det er et godt utgangspunkt. Problemet er at det nå autoriseres andre profesjonsutøvere som benytter seg av det samme fundamentet. Dette er ikke nødvendigvis problematisk i et pasientperspektiv. Men det kan vise seg problematisk i et fysioterapeutperspektiv.

Det er på tide med engasjement

Til høsten er det hovedlandsmøte i NFF. Veien videre for de neste tre årene skal stakes ut. Politikere skal velges. Styrer skal settes sammen. Puslespill skal legges. I år er det ekstra viktig at medlemmene engasjerer seg. Profesjonen står på spill. Organisasjonspolitikk kan høres kjedelig ut. Men du verden så viktig det er.

Hvilken politikk skal føres? Hvem er de rette menneskene til å styre NFF fremover? Til å snakke fysioterapeuters sak? Til å fremme profesjonen? Vise verden hvem fysioterapeuter er, hva fysioterapeuter står for og hva fysioterapeuter kan? Kanskje skal det også tas en omkamp - eller en ny kamp - om dobbel autorisering av manuellterapeuter?

NFFs medlemmer har gode muligheter til å påvirke norsk fysioterapi.

For ordens skyld: Tidsskriftet Fysioterapeuten eies av Norsk Fysioterapeutforbund. Tidsskriftet er en del av Fagpressen og redigeres etter Redaktør- og Vær Varsom-plakaten.

Tips oss gjerne! Mener du noe om fysioterapi? Kontakt oss! fysioterapeuten@fysio.no.

Les også:

Stortinget vedtok dobbeltautorisasjon av manuellterapeuter

Sp snudde om autorisasjon av manuellterapeuter

World Physiotherapy støtter ikke autorisering av manuellterapeuter

Fysioterapeut kaller autorisasjonssaken korrupsjon

NFF: Vanskelig å forstå at LOs vurderinger veier tyngre enn NFFs og Helsedirektoratets

NMF: En grundig og åpen demokratisk prosess

Leder: En meningsløs autorisasjon

Faggruppeleder om autorisasjon av manuellterapeuter: – Overkjører hele fysioterapien

Manuellterapeut: – Det er ikke noe særegent med oss sammenlignet med andre fysioterapeuter

Det går mot autorisasjon av manuellterapeuter

Powered by Labrador CMS