Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i Stortinget under debatten om autorisasjon i Stortinget torsdag 3. mars.

Stortinget vedtok dobbeltautorisasjon av manuellterapeuter

Flertallet på Stortinget gikk tirsdag inn for å gi manuellterapeuter en ekstra autorisasjon.

Publisert Sist oppdatert

Utfallet ble dermed slik Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ventet etter debatten i Stortinget torsdag 3. mars. Voteringen ble utsatt til tirsdag 8. mars på grunn av debatt om krisen i Ukraina. 70 stortingsrepresentanter stemte for å gi manuellterapeuter tilleggsautorisasjon. 29 stemte imot.

– Dette er en sak med flere sider. På den ene siden er det gledelig at manuellterapeuters kompetanse anerkjennes, verdsettes og løftes ytterligere gjennom dette vedtaket. På den andre siden er det både synd og beklagelig at flertallet av stortingspolitikerne ser dette annerledes enn både oss og fagmyndighetene. Dette handler for oss først og fremst om verdigrunnlag og bygger på den kompetansen alle fysioterapeuter har og som er utviklet over år. Det er først og fremst et valg om faglig ståsted, tilhørighet og samhold. For oss er det ikke riktig at anerkjennelsen skjer gjennom en egen autorisasjon, sier Lennart Bentsen, leder for faggruppen for manuellterapi i NFF, i en artikkel på forbundets nettsider.

Lennart Bentsen, leder for faggruppen for manuellterapi i NFF.

Dette er saken

  • Flertallet på Stortinget ønsker at manuellterapeuter inkluderes i autorisasjonsordningen.
  • Det har lenge vært en kampsak for Norsk Manuellterapeutforening (NMF), som er en del av LO.
  • Unio-tilknyttede Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er imot autorisering av manuellterapeuter, som allerede er autoriserte fysioterapeuter.
  • NFF mener dobbeltautorisering vil skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av deres spesialister.
  • NFF frykter at dobbeltautorisering vil få konsekvenser for ordningen med spesialistgodkjenning.

Bentsen aksepterer vedtaket og lover å jobbe videre for at manuellterapeuter skal være en del av fysioterapien også i fremtiden.

– Det er selvsagt. Hele grunnlaget vårt ligger i fysioterapien. Helse- og omsorgsdepartementet har nå fått i oppdrag å gjøre en helhetlig gjennomgang av autorisasjonsordningen. Det er et oppdrag vi vil følge tett. Vi vil være i dialog med departementet og Helsedirektoratet underveis i hele prosessen. En prosess vi antar vil ta opptil flere år, sier faggruppelederen.

Bentsen sier NFF vil fortsette å følge saken for å få svar på en rekke av de spørsmålene mange har reist.

– Jeg lover at vi vil ha tett dialog med myndighetene for å få svar på alle spørsmålene vi har. Samtidig er det viktig å si at heller ikke departementet eller direktoratet har alle svarene foreløpig. Det vil trolig ta tid før vi kan svare på alt, sier Bentsen.

I tillegg til at fysioterapeuter med tilleggsutdanning i manuellterapi får dobbeltautorisasjon, får naprapater, osteopater og paramedisinere autorisasjon som helsepersonell.

Les også:

Sp snudde om autorisasjon av manuellterapeuter

World Physiotherapy støtter ikke autorisering av manuellterapeuter

Fysioterapeut kaller autorisasjonssaken korrupsjon

NFF: Vanskelig å forstå at LOs vurderinger veier tyngre enn NFFs og Helsedirektoratets

NMF: En grundig og åpen demokratisk prosess

Leder: En meningsløs autorisasjon

Faggruppeleder om autorisasjon av manuellterapeuter: – Overkjører hele fysioterapien

Manuellterapeut: – Det er ikke noe særegent med oss sammenlignet med andre fysioterapeuter

Det går mot autorisasjon av manuellterapeuter

Powered by Labrador CMS