NFFs faggruppe for kvinnehelse, styret 2024. Fra venstre: Kristina L. Skaug, Signe N. Stafne, Kjersti Hatlebrekke, Ingeborg H. Brækken med Sandra B. Gluppe på skuldrene, Silje M. Aarflot-Nyrud og Nina Theodorsen.

- Kvinnehelse er et fagfelt i medvind

Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for kvinnehelse holdt sitt årsmøteseminar 8. - 9. februar på Hotell Sommerro i Oslo. Tittelen var «Strev med vev - endometriose, arrvev, bindevev og muskelspenninger»

Publisert Sist oppdatert

Hva er endometriose, og hvem bør tilbys kirurgi? Hvordan påvirker hormonene og den kvinnelige syklus inflammasjoner i kroppen? Kan bindevevet trenes ved delte magemuskleer (rectus diastase), hva forårsaker og opprettholder smerte i bekkenbunnen, og hva er egentlig evidensen for at konservative behandlingstiltak hjelper? Hvordan kan fysioterapeuter snakke med pasienter om plager som vulvodyni og vaginisme?

Dette var tema som rundt 100 fysisk påmeldte deltakere kunne fordype seg i ved forelesninger fra helsepersonell, brukerorganisasjoner, pasienter og forskere.

I tillegg strømmet mer enn 40 deltakere seminaret. Opptak av forelesningene vil bli tilgjengelige på NFFs nettsider. 

Programmet for årsmøteseminaret kan du lese her.

- Det er blest rundt kvinnehelse for tiden?

- Økt forskning på kvinnehelse har ført til mer oppmerksomhet rundt fagfeltet. Det finnes flere pågående studier, blant annet innen endometriose og bekkenbunnsplager. Faggruppa arrangerer også en rekke webinarer og kurs som blir fullbooket etter kort tid. Det er vi veldig glade for. Kvinnehelse er et fagfelt i medvind, sier leder for faggruppen for kvinnehelse, Sandra Bjordal Gluppe.

Oppfordrer til spesialisering

- Hvorfor har dere valgt endometriose som hovedtema for seminaret?

- Flere og flere kvinner står frem med sine historier om hvordan det er å leve med denne kroniske tilstanden, ikke minst handler det om hvordan de blir møtt i helsevesenet. Det er viktig at disse pasientene får verktøy til å håndtere de verste smertene, og fysioterapeuter med kompetanse innen kvinnehelse kan spille en viktig rolle overfor denne pasientgruppen. Akkurat nå pågår det et spennende doktorgradsprosjekt, der fysioterapeut Rakel Gabrielsen undersøker effekten av fysisk aktivitet for endometrioseplager, sier Gluppe.

Fra andre faggrupper var lege, gynekolog og psykolog representert på listen over foredragsholdere.

- Vi ser at legene anerkjenner fysioterapeutenes viktige rolle inn mot kvinnehelse. De forstår at det ligger mye god helseøkonomi i å samarbeide om disse pasientene, sier hun.

Leder av NFFs faggruppe for kvinnehelse, Sandra Bjordal Gluppe.

Gluppe oppfordrer flere fysioterapeuter til å ta mastergrad med prosjekter innen kvinnehelse.

- Vi trenger flere spesialiserte fysioterapeuter innen kvinnehelsefaget. Fagfeltet er på vei opp, med behov for mer forskning innen mange spennende områder. Små prosjekter leder gjerne til flere, og kanskje større, prosjekter, sier Gluppe, som selv har en doktorgrad på delte magemuskler etter fødsel fra Norges Idrettshøgskole.

Jobber faglig og politisk

I forbindelse med utredningen om kvinnehelse, «Den store forskjellen», som ble lagt frem i mars 2023, uttalte forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Gerty Lund, at kvinner generelt må få bedre tilgang til fysioterapeut i ulike faser av livet. Dette blant annet for å forhindre at kvinner kontakter yrkesgrupper utenfor helsetjenesten, og dermed ikke får nødvendig og riktig helsehjelp.

- På hvilken måte jobber faggruppen for kvinnehelse for å forhindre at kvinner oppsøker ufaglært helsehjelp for sine plager, som for eksempel mammabloggere?

- Faggruppen tilbyr seminarer og årsmøter hvor vi inviterer forskere og foredragsholdere som presenterer høyaktuell evidensbasert kunnskap innen kvinnehelse. Dette er ekstremt viktig for å knytte forskning og klinikk sammen. For å løfte dette videre, må vi også jobbe politisk. Vi har hatt samtaler med flere politiske partier. For bare noen uker siden ble vi invitert til Stortinget for å komme med innspill om kvinnehelse til Kristelig Folkeparti, sier Gluppe.

- Hva betyr det for faggruppen å samles til seminar?

- Det er en stor årlig begivenhet for oss i styret, og vi er så takknemlige for alle som deltar. Frem til nå er dette det største årsmøteseminaret vi har organisert, og vi vil takke styremedlem Nina Theodorsen spesielt. Hun har hatt ansvaret for hele seminaret og gjort en enorm jobb, sier Gluppe.

 

Powered by Labrador CMS