Kvinner med minoritetsbakgrunn er for lite aktive

I sin avhandling, «Physical activity during pregnancy through postpartum: A study of predictive and explanatory factors in a multi-ethnic population», har fysioterapeut Kåre Rønn Richardsen og medarbeidere undersøkt objektivt registrert fysisk aktivitet under svangerskapet og tre måneder etter fødsel blant gravide kvinner bosatt i Groruddalen.

Publisert

Kunnskap om fysisk aktvitetsnivå blant gravide i Skandinavia er primært basert på studier av selv-rapportert fysisk aktivitet. Variasjon mellom etniske grupper er ikke studert. Dette fremgår av avhandlingen, som også fant at kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn er mindre aktive enn kvinner med majoritetsbakgrunn.

Flere faktorer

Forskerne fant at mengden fysisk aktivitet sank under svangerskapet, og kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn var mindre fysisk aktive enn kvinner med majoritetsbakgrunn. 75% av kvinnene oppnådde ikke anbefalt mengde fysisk aktivitet i svangerskapsuke 28 (150 minutter/uke). Faktorer forbundet med økt risiko for å ikke møte anbefalingen var etnisk minoritetsbakgrunn, høy kroppsfettprosent, minst to tidligere fødsler og få fysisk aktive venner.

Rekreasjonsareal av betydning

Etter fødsel økte daglig mengde fysisk aktivitet blant majoritetskvinnene betydelig, mens økningen blant kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn var mindre. Analyser av digitale kartdata viste at kvinner bosatt i områder med god tilgang til rekreasjonsareal hadde et høyere aktivitetsnivå (9 minutter/dag) under svangerskapet og tre måneder etter fødsel sammenliknet med kvinner bosatt i områder med begrenset tilgang. Kvinner som beskrev tilgang til rekreasjonsareal som god var også mer fysisk aktive (4 minutter/dag) enn kvinner som beskrev tilgangen som begrenset.

Tid og sted for disputas: 19. jan. 2017 13:15, Rikshospitalet B: Rødt Aud 2

Kilde: Universitetet i Oslo, www.uio.no

Powered by Labrador CMS