Prosjektleder Nina K. Vøllestad er stolt av hva FYSIOPRIM har levert. Her er hun på visitt hos Hans og Olaf Fysioterapi i Oslo.
Prosjektleder Nina K. Vøllestad er stolt av hva FYSIOPRIM har levert. Her er hun på visitt hos Hans og Olaf Fysioterapi i Oslo.

FYSIOPRIM-evalueringen: – Jeg synes de har gjort en grundig jobb

– Evalueringen er tydelig på hvor viktig langsiktighet er for å kunne oppnå resultater av den typen vi har fått til, sier prosjektleder Nina K. Vøllestad i FYSIOPRIM.

Publisert

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Fysiofondet evaluert fondets forskningsprogram om fysioterapi i primærhelsetjenesten, FYSIOPRIM.

Programmet har vært støttet med 57 millioner kroner fra Fysiofondet og er fondets hittil største satsing på forskning og kunnskapsutvikling for fysioterapi.

NIFU konkluderer blant annet med at FYSIORPRIM har innfridd målet om å legge grunnlag for solid forskning og gjensidig utnytte kunnskap og kompetanse om muskel- og skjelettlidelser fra klinisk praksis og forskning.

Vil ha økt satsing på forskning i primærhelsetjenesten

– Jeg synes de har gjort en grundig jobb. De har jo i realiteten evaluert to forhold, både Fysiofondets satsning på et stort prosjekt og dessuten hvordan FYSIOPRIM har oppfylt målsetningene. Det er en omfattende evaluering av et bredt spekter av mål og aktiviteter, sier prosjektleder Nina K. Vøllestad i FYSIOPRIM.

Les også: Stolt av FYSIOPRIM etter 10 år

Vøllestad er til daglig professor ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Jeg synes også de får satt Fysiofondets satsing og FYSIOPRIM inn i en større sammenheng, noe som gjør at det blir relevant også for vurdering av andre satsinger og ikke bare det som kan være i regi av Fysiofondet. For eksempel bør det være mye nyttig her for det arbeidet som gjøres i regi av KS vedrørende styrking av forskning i primærhelsetjenesten. Jeg håper også at det kan benyttes som underlag for å få til en satsing på forskning i primærhelsetjenesten i Norge, slik man nå har fått i Sverige. Erfaringene med samarbeidsmodellene kan bli viktige for slike initiativ, fortsetter Vøllestad.

Anbefaler ny satsing

– Hva er den nyttigste tilbakemeldingen?

– Jeg synes evalueringen er tydelig på hvor viktig langsiktighet er for å kunne oppnå resultater av den typen vi har fått til. Dette gjelder både for de årene vi har holdt på, og for å kunne ta nye steg på veien mot de ambisiøse målene.

– Hva tenker du om at NIFU anbefaler en ny runde med prioritert satsing?

– Anbefalingen følger veldig naturlig ut ifra det de skriver, og jeg forstår godt at de er kommet til denne konklusjonen. Jeg tror anbefalingen peker på rett vei videre. Det finnes mange mulige veier videre, men det er skapt erfaringsgrunnlag og kunnskapsgrunnlag som vil være nyttige. Og flere steder i Norge er mulighetene for samarbeid mellom kommuner, praksis og forskningsmiljøer vesentlig styrket sammenlignet med hvordan det var da vi startet. Dette har skjedd gjennom FYSIOPRIM og andre initiativ, så det er helt sikkert mange som kan være med på å dra en ny satsing.

Les også:

Fem fysioterapeuter: Dette har FYSIOPRIM betydd for meg

Leder: Har FYSIOPRIM tatt for stor del av kaka?

Kan fysioterapeuters praksis dokumenteres? Erfaringer og utfordringer fra FYSIOPRIM

Slik ble pengene brukt – dette fikk vi

Powered by Labrador CMS