Det er uenighet om hvor stor plass injeksjoner skal ha i fysioterapeutisk behandling.

Injeksjoner: Dette sier Helsedirektoratet om lovverket

Kan fysioterapeuter sette injeksjoner uten at en lege er fysisk til stede? Dette sier Helsedirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Da NFF i fjor høst vedtok støtte til at fysioterapeuter kan utføre injeksjoner som legens medhjelper, understreket forbundet at legen må være til stede for å sikre at behandlingen gjennomføres forsvarlig.

Manuellterapeut Jørn Bjørnaas, som har satt tusenvis av injeksjoner gjennom flere år, ser det annerledes.

Tidsskriftet Fysioterapeuten har bedt Helsedirektoratet oppklare hva som er lov.

Ikke spesifikke krav til hvor nær legen skal være

Direktoratet minner om at det kun er leger som kan skrive ut legemidler. Når annet helsepersonell enn leger injiserer legemidler, vil vedkommende opptre som rekvirerende leges medhjelper.

Direktoratet presiserer at det ikke er spesifikke krav til hvor nær legen skal være, men at legen skal være tilgjengelig for å gi råd, veiledning og instruksjon underveis.

Videre understrekes det at injeksjoner bare må foretas av fysioterapeuter som har nødvendig kompetanse og opplæring i bruk og administrering av aktuelle legemidler.

Hvorvidt det er faglig forsvarlig at fysioterapeuter med tilleggsutdanning gir injeksjonsbehandling, vil ikke direktoratet gi et entydig svar på.

«Det må foretas en konkret vurdering av om fysioterapeuten har tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner, det vil si formelle og reelle, som gjør det faglig forsvarlig å utføre behandlingen», skriver fagavdelingen i direktoratet i en e-post til Tidsskriftet Fysioterapeuten.

Tilsynssmekk

Statens helsetilsyn kom i september 2020 frem til at en fysioterapeut ikke hadde nødvendig teoretisk og praktisk utdanning til å utføre injeksjonsbehandling. Fysioterapeuten opptrådte ikke som legens medhjelper, og i markedsføringen var det ingen beskrivelse av behov for samarbeid med lege.

Sakkyndigrapporten viste til at fysioterapeutens utdanning ikke inneholdt undervisning innen injeksjon med legemidler. Den aktuelle fysioterapeuten hadde ikke dokumentert noen form for kvalitetssikret eksamen, og kursarrangøren hadde ingen godkjenning for å gi fysioterapeuter rett til injeksjon av legemidler. Fysioterapeuten hadde i denne konkrete saken ikke innrettet seg etter sine faglige kvalifikasjoner, konkluderte Statens helsetilsyn.

Helsedirektoratet vurderer nå om det er behov for nærmere regulering av injeksjonsbehandling eller fastsetting av kompetansekrav på området.

Les også:

Uenighet om injeksjoner i NFF

Overlege om injeksjonsvedtak: – Bekymringsverdig

Leder: Er pasienter forsøkskaniner?

PFF etterlyser krav om kompetanse for ultralydveiledet injeksjoner

Powered by Labrador CMS