Leder

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Injeksjonsbehandling: Er pasienter forsøkskaniner?

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Publisert Sist oppdatert

Tidsskriftet Fysioterapeuten har den senere tiden rettet fokus mot injeksjonsbehandling blant fysioterapeuter, blant annet på grunn av et ferskt vedtak fra styret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om temaet. Hvorfor er dette så i vinden nå?

Fysiofondet har tidligere gitt midler til en kursrekke innen muskel og skjelett ultralyddiagnostikk (inkludert injeksjonsbehandling) i regi av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF). Styret i NFF har nylig vedtatt at de stiller seg positive til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper innenfor faglig forsvarlighet og gjeldende lovverk. Alt dette skjer sannsynligvis fordi en god del fysioterapeuter ønsker å kunne tilby injeksjonsbehandling til enkelte av sine pasienter med muskel- og skjelettsmerter. Presset fra en del fysioterapeuter har nok vært relativt stort. Stort nok til at NFF så seg nødt til å handle.

John Henry Strupstad
John Henry Strupstad

Men hvordan står det til med kunnskapsgrunnlaget? Bør man i det hele tatt tilby pasienter med muskel- og skjelettsmerter injeksjonsbehandling? Og hva inneholder egentlig injeksjonen(e)? Sprøytene?

Ja - kortison er en variant, og den vi ofte forbinder med injeksjonsbehandling. Men vi vet at det finnes ulike varianter - iallefall dersom vi inkluderer blodplateberiket plasmabehandling (PRP-behandling). Her snakker vi om et helt annet kunnskapsgrunnlag - langt svakere.

Hvem, innen mylderet av muskel- og skjelettproblematikk, har i så fall nytte av tiltakene? Har behandlingen i det hele tatt noen hensikt? Effekt? Hva så med bivirkninger - eller risiko for infeksjoner? Dette være seg uavhengig om leger eller fysioterapeuter (som legens medhjelper) setter sprøyta - eller sprøytene for den sakens skyld. Selv om behandlingen (kortisoninjeksjon(er)) ser ut til å kunne gi en viss effekt hos pasienter med eksempelvis frossen skulder i tidlig fase - vil det også si at man som helseperson skal sette sprøyta som tiltak mot en vond rygg? En vond hofte? Albue? Kne? Ankel? Akillessene? Lista er lang som et vondt år. Og svaret gir seg jo selv.

«Jeg mener det er nødvendig at fysioterapeuter som jobber med MSK-pasienter lærer seg å benytte ultralyddiagnostikk. Legene har ikke kapasitet til å behandle alle pasientene som trenger injeksjonsbehandling, og et samarbeid der denne oppgaven delegeres fra lege til fysioterapeut vil mange steder være hensiktsmessig og effektivt. Derfor må vi tilegne oss kunnskapen og benytte den med kvalitet», har fysioterapeut Kjetil Nord-Varhaug ved Apexklinikken i Oslo tidligere uttalt til Fysioterapeuten.

Ja - hvem innenfor muskel- og skjelettproblematikkens verden trenger egentlig injeksjonsbehandling? Vi vet litt. Men stort sett er litteraturen svært uklar. Derfor bør sprøytesettingen begrenses til et absolutt minimum.

Fordi pasienter som mottar denne behandlingen i stor grad fortsatt er forsøkskaniner.

Powered by Labrador CMS