Joakim Halvorsen, Helge Hæstad, Andreas Rosenberger og Martin Hellevik møttes til samtale om nevrologisk fysioterapi. Sted: Podcast-studio.

Kan samtalen forene? Kan debatten utvikle?

Det handler om nevrologisk fysioterapi. Vi tok praten med Helge Hæstad og Andreas Rosenberger!

Publisert

- Vi frykter at Halvorsen og medforfattere legger frem et problem som egentlig ikke eksisterer, og skisserer et syn på kunnskapsbasert praksis som kan bidra til å degradere faget vårt. Kunnskapsbasert praksis er mye mer enn forskningsbasert kunnskap. Vi støtter oppfordringen om at fysioterapeuter som arbeider med nevrologisk fysioterapi i større grad kan diskutere ulike problemstillinger, forskning og klinisk virksomhet fremover.

Slik avsluttet Andreas Lahelle, Andreas Rosenberger og kollegaer en fagkronikk som ble publisert på Fysioterapeutens nettsider 19.august 2021.

Applaus og kritikk

Foranledningen var fagessayet «Den gylne middelvei innen nevrologisk fysioterapi», et fagessay skrevet av blant andre Joakim Halvorsen og Martin Hellevik. Artikkelen ble publisert i april det samme året. Halvorsen og Hellevik er også kjente stemmer for mange fysioterapeuter i podcasten «Lateralt og medialt – en podcast om fysioterapi». I juli 2021 slapp Fysioterapeuten episoden «Myter og sannheter», som av enkelte ble sett på som et angrep på deler av nevrologisk fysioterapi. Fagessayet og episoden ble applaudert - og kritisert.

Er det mulig å bli enig når to steile fronter møtes? Eller - møtes egentlig to steile fronter?

Ante vi en polarisering? Ville debatten dele det nevrologiske fysioterapimiljøet i to deler? Eller var miljøet allerede delt? 

- Essayet framstår (..) såpass unyansert at vi ønsker å stille spørsmål ved forfatternes fremstilling av kunnskapsbasert praksis, der oppfølging av pasienter er beskrevet som konseptstyrt og kun oppnår legitimitet dersom de har bevist sin effekt gjennom randomiserte kontrollerte forsøk, skrev Lahelle, Rosenberger og kollegaer.

Uenig eller samstemt?

Over to år har gått siden den siste tråden i debatten på Fysioterapeutens plattformer. Det betyr ikke at debatten er over. Kanskje har den så vidt startet? Eller kanskje er det vi kan kalle ulike miljøer innen fagfeltet egentlig relativt samstemte?

-Jeg vil si noe om hvordan jeg tenker

Ikke vet vi, men dette bør en redaksjon finne ut av. Derfor inviterte vi to fysioterapeuter fra Universitetssykehuset Nord-Norge til studio: Helge Hæstad og Andreas Rosenberger. Begge er spesialister i nevrologisk fysioterapi. Forskere. Rosenberger er i tillegg leder for Nevromuskulært Kompetansesenter (NMK) i Universitetssykehuset Nord-Norge. Hæstad er sertifisert IBITA-instruktør. IBITA står for International Bobath Instructors Training Association. Begge har vært kritiske til Halvorsen og Helleviks fagkronikk - og Fysioterapeutens podcast-episode.

- Jeg vil si noe om hvordan jeg tenker, sier Helge Hæstad i episodens del 1.

Ja, hvordan en forsker og kliniker tenker er essensielt for å forstå mer om hvordan pasienter med nevrologiske lidelser skal behandles. Bør behandles. Hva vi vet. Hva man bør forske mer på. Hva forskning er, og hvordan praksis bør se ut.

-Det meste vi i dag vet om hjernens funksjon, vet vi ikke, fortsetter Helge Hæstad i episoden.

En episode i to deler

I denne episoden – som er delt i to deler – mener vi i Fysioterapeuten alle fysioterapeuter vil ha glede av å lytte til.

I den første delen forklarer Rosenberger og Hæstad sitt perspektiv og hvordan de jobber med pasienter som har nevrologiske lidelser, og setter sin praksis i sammenheng med den forskningen som foreligger. Og ikke minst: Alt vi ikke vet. Eller sagt på en annen måte: Det vi vet at vi ikke vet. 

Hva med det vi ikke vet at vi ikke vet? Det vi ikke vet at vi vet?

I episodens andre del starter vi debatten. Diskusjonen. Samtalen. Hvor uenige er egentlig Rosenberger, Hæstad, Halvorsen og Hellevik? 

For hva er egentlig Bobath-konseptet? Hvordan startet det? Hva er status i dag? Hva er forskjellene i de ulike behandlingstilnærmingene?

Hva er bevegelseskvalitet? Et spastisk mønster? 

Og misforstå oss rett. Samtalen er ikke avsluttet. 

Powered by Labrador CMS