Injeksjonsbehandling for frossen skulder, en tilstand der det er moderat konsensus om at injeksjonsbehandling kan være hensiktsmessig.

Så ofte fører injeksjonsbehandling til infeksjon

Anslag spenner fra én infeksjon per 3000 til én per 100.000.

Publisert Sist oppdatert

Statsforvalteren har åpnet tilsynssak mot en fysioterapeut på Østlandet etter klage fra en tidligere pasient. Pasienten fikk en ultralydveiledet kortisoninjeksjon i hofteleddet i 2017, og Statsforvalteren undersøker om injeksjonen ble utført i tråd med kravet til faglig forsvarlighet. Pasienten fikk en infeksjon i leddet etter behandlingen.

Anslagene spriker

Hvor ofte fører egentlig injeksjonsbehandling til infeksjoner? Internasjonale estimater Fysioterapeuten har funnet frem til, varierer veldig.

I en tysk artikkel fra 2012 heter det at forekomsten av infeksjoner etter injeksjonsbehandling spenner fra én per 3000 til én per 100.000.

En nederlandsk rapport fra 2016 fant én infeksjon per 27.000 injeksjoner, basert på estimater over antall injeksjoner utført av fastleger og spesialister i byen Apendoorn i løpet av en tremånedersperiode.

En britisk forskningsartikkel fra 1999 indikerer én infeksjon per 21.739 injeksjoner. Tallet er riktignok estimert ut ifra hva 32 revmatologer kunne huske fra praksis.

Slik oppstår infeksjoner

Ifølge tidsskriftet American Journal of Infection Control ser det ut til at risikoen for infeksjon er større om man blander ulike legemidler.

Infeksjon som følge av injeksjon kan både oppstå ved at bakterier innføres under selve prosedyren, men også dersom pasienten har en infeksjon et annet sted i kroppen. Det skyldes at kortison medfører redusert immunfunksjon i området som injiseres. Injeksjonen kan dermed medføre økt sjanse for infeksjon selv om ikke bakterier har blitt ført inn i leddet under prosedyren.

Prosedyrer for desinfisering er beskrevet i legemiddelhåndboka. Her anbefales 5 mg/ml av reseptbelagt klorheksidinsprit og sterile tupfere/kompresser med en samlet virketid på minst to minutter, altså at området skal være vått av spriten i minst to minutter totalt.

Injeksjonsdebatt

Ingen vet hvor mange norske fysioterapeuter som bruker ultralyd og setter injeksjoner. Det er fordi det ikke kreves sertifisering eller godkjenning. Eneste krav fra Helsedirektoratet er at fysioterapeuten skal jobbe sammen med lege, og at legen har ansvaret for at behandlingen skjer etter forskriftene.

Norsk Fysioterapeutforbund stiller seg positiv til at fysioterapeuter kan gi injeksjonsbehandling som legens medhjelper. Saken har skapt debatt internt i organisasjonen, og fra legehold har vedtaket blitt beskrevet som bekymringsfullt.

PFF arrangerer kurs

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund har tidligere fått 3,2 millioner kroner av Fysiofondet for å arrangere og videreutvikle en utdanning i ultralyddiagnostikk for muskel og skjelett.

– Jeg mener det er nødvendig at fysioterapeuter som jobber med MSK-pasienter, lærer seg å benytte ultralyddiagnostikk. Legene har ikke kapasitet til å behandle alle pasientene som trenger injeksjonsbehandling, og et samarbeid der denne oppgaven delegeres fra lege til fysioterapeut, vil mange steder være hensiktsmessig og effektivt. Derfor må vi tilegne oss kunnskapen og benytte den med kvalitet, sa fysioterapeut Kjetil Nord-Varhaug ved Apexklinikken i Oslo til Fysioterapeuten i 2020.

Han presiserer at ingen av kursene erstatter samarbeidet mellom lege og fysioterapeut, og at alle fysioterapeuter må ha tillatelse fra lege før de setter injeksjoner.

Powered by Labrador CMS