Idrettsfysioterapi for alle

Høsten er tid for fag i Fysioterapeuten. Mye fag. I årets fagutgivelse har vi satt fokus på idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin – et tema mange er opptatt av, om enn på ulike måter. Denne utgaven av Fysioterapeuten er tidenes tykkeste.

Publisert

Forskningsmessig er kanskje idrettsfysioterapi den delen av faget fysioterapi som står sterkest, i alle fall dersom vi går langt tilbake i tid. Og det vi gjør med idrettsutøvere, gjør vi gjerne også med andre pasienter. Men hva er det fysioterapeuter gjør?

Massasje, isposer, nåler, teiping, manipulasjonsgrep og traksjoner. Forebygging. Behandling. Øvelser og aktivitet, gjerne med skreddersøm. Den gode samtalen. Motivasjonsarbeid. For å nevne noe. Ikke alt er like evidensbasert, men finnes allikevel i de fleste fysioterapeuters verktøykasse. Spørsmålet er hvilke verktøy vi bruker – når og hvorfor?

NFF har egne faggrupper for både barn og unge, og eldre. Dette er blant pasientgruppene som også faller innunder idrettsfysioterapiens og aktivitetsmedisinens domene. Livet handler jo i stor grad om å bevege seg.  Aktivitet som medisin. Aktivitetsmedisin. Fra vugge til grav.

De gode tiltakene dukker aller helst først opp i klinikken, og via litteraturen kommer de tilbake til klinikken i revidert versjon. Hjerterehabilitering og rehabilitering av langvarige muskel-skjelettplager er eksempler på områder der endringene har vært enorme i et historisk perspektiv.  Noe av det siste innen rehabilitering og opptrening gjelder alvorlige kne- og skulderplager, der god forskning viser at aktiv fysioterapi gjerne er å foretrekke fremfor kirurgi. Vi vet også at korsbånd- og meniskskader i ung alder gir risiko for utvikling av artrose i voksen alder.

Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i NFF arrangerer hvert år en kongress sammen med kolleger i Den norske legeforening. For mange fysioterapeuter er dette nærmest en årlig fysioterapikongress, med flere hundre deltakere. Den er fulltegnet hver gang og har som regel sterke forelesere.

Nå er også faggruppen inne i siste fase av et spennende bokprosjekt: «Idrettsfysioterapeuten. Breddeidrett. Toppidrett. Aktivitetsmedisin». Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Cappelen Damm Akademisk,  og det er første gang en faggruppe i NFF gir ut en bok på denne måten, sammen med et profesjonelt forlag.

Satsingen på idrettsfysioterapi er med andre ord formidabel. Og det er en satsing vi håper kommer alle fysioterapeuter og flere pasientgrupper til gode.

Av John Henry Strupstad, fagredaktør

Powered by Labrador CMS