Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H).

Derfor er stortingsrepresentanten imot autorisering av manuellterapeuter

– Hvis vi skal gi flere autorisasjon, må vi ha en høringsprosess, sier Høyres Erlend Svardal Bøe.

Publisert

Stortingets helse- og omsorgskomite innstilte onsdag 16. februar på å utvide Helsepersonellovens autorisasjonsordning til også å gjelde manuellterapeuter. Høyre og KrF er de eneste partiene i komiteen som ikke støtter autoriseringen. Saken skal sluttbehandles i Stortinget 3. mars.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker ikke tilleggsautorisasjon av manuellterapeuter. De jobber for at stortingspolitikerne skal stemme imot forslaget fra helse- og omsorgskomiteen. Fredag morgen hadde NFF et møte med stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe fra Høyre, som sitter i helse- og omsorgskomiteen.

– Må ikke spore av

– I Høyre har vi vært tydelige på at vi ikke støtter å gi manuellterapeuter autorisasjon. Det kommer også frem av innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen. Hvis vi skal gi flere autorisasjon, må vi ha en ordentlig høringsprosess. Det kan ikke vedtas over bordet på Stortinget uten at det er godt nok utredet og vi har gjennomført en høring for å få både politiske og faglige innspill, sier Svardal Bøe.

Stortingspolitikeren sier han skjønner NFFs faglige argumenter.

– Jeg mener manuellterapeuter allerede er fysioterapeuter. Derfor kan det heller være mer aktuelt å se på en spesialistgodkjenning. Poenget er at vi må ikke la autorisasjonsordningen spore av. Vi må ivareta pasientsikkerheten og sørge for beskyttede yrkestitler.

– En problemstilling Helsedirektoratet er i gang med å se på

– Hvor viktig er denne saken, mener du?

Dette er saken

  • Flertallet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener manuellterapeuter bør inkluderes i autorisasjonsordningen.
  • Det har lenge vært en kampsak for Norsk Manuellterapeutforening (NMF), som er en del av LO.
  • Unio-tilknyttede Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er imot autorisering av manuellterapeuter, som allerede er autoriserte fysioterapeuter.
  • NFF mener dobbeltautorisering vil skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av deres spesialister.

– Det er en viktig sak. Autorisasjon handler først om å bidra til pasientsikkerheten. Pasienter skal vite at det er trygt å gå til autorisert helsepersonell som er underlagt tilsynsmyndigheter. Da må vi sørge for en autorisasjonsordning som har tillit, og vi må gjennomføre en ordentlig prosess og skikkelige høringer.

– Er det mulig å snu saken i Stortinget?

– Det er en mindretallsregjering. Om det er mulig å snu, er vanskelig å si. Jeg mener argumentene våre for å ha høring og en større prosess er gode. Vi har den samme problemstillingen med jordmødre, som er dobbeltautorisert, og dette er en problemstilling Helsedirektoratet er i gang med å se på allerede.

Svardal Bøe sier han hadde et godt møte med NFF fredag.

– Stortingspolitikere har mye kunnskap, men jeg tør å si at det ikke er alt jeg vet like mye om. Da pleier jeg å gå til dem som vet mer om disse tingene for å få gode innspill som kan danne grunnlag for gode beslutninger. Det er viktig å ha ørene åpne, sier stortingspolitikeren.

Les også:

Fysioterapeut kaller autorisasjonssaken korrupsjon

NFF: Vanskelig å forstå at LOs vurderinger veier tyngre enn NFFs og Helsedirektoratets

NMF: En grundig og åpen demokratisk prosess

Faggruppeleder om autorisasjon av manuellterapeuter: – Overkjører hele fysioterapien

Manuellterapeut: – Det er ikke noe særegent med oss sammenlignet med andre fysioterapeuter

Det går mot autorisasjon av manuellterapeuter

Powered by Labrador CMS