Sandra Bjordal Gluppe (innfelt) tar doktorgrad i delte magemuskler.
Sandra Bjordal Gluppe (innfelt) tar doktorgrad i delte magemuskler.

Forsker: Dette vet vi om bekken- og korsryggsmerter etter fødsel

Kvinner som har født, bør sannsynligvis ikke vente med å starte opptrening av magemusklene, mener doktorgradsstipendiat.

Publisert Sist oppdatert

Siste episode av fysioterapipodcasten «Lateralt og medialt» handler om kjernemuskulatur. Programvertene snakker blant annet om kvinnehelse og tilstanden rectus diastase (delte magemuskler). De viser til at det forskningsmessig er liten sammenheng mellom tilstanden og smerter i bekken og korsrygg hos kvinner som har født.

NFFs faggruppe for kvinnehelse har tidligere tatt til orde for å unngå unødvendig diagnostisering av rectus diastase hos kvinner etter fødsel. Begrunnelsen er at studier har vist at det forgår en naturlig tilhelning av rectus diastase i løpet av det første året etter fødsel. Det er rapportert en forekomst på 60 prosent seks uker etter fødsel og 30 prosent tolv måneder etter fødsel. Normalverdier av bredden på linea alba er funnet å være større hos kvinner som har vært gravide, sammenliknet med de som ikke har vært gravide.

Delte magemuskler

  • Delte magemuskler ses ved at det danner seg et mellomrom mellom de loddrette magemusklene.
  • Dette oppstår som regel mot slutten av et svangerskap, men det kan også skje i forbindelse med sterk vektøkning hos ikke-gravide og i noen tilfeller ved vektløfting.
  • Magen strekkes ut både i lengderetningen og i bredden. Hos de fleste kommer magemusklene sammen igjen i løpet av noen uker etter fødselen, men hos enkelte vedvarer spriket mellom magemusklene.

    Kilde: NHI.no

Vil ikke uroe kvinnene

Sandra Bjordal Gluppe tar doktorgrad i delte magemuskler ved Institutt for idrettsmedisinske fag. Hun sitter også i styret i NFFs faggruppe for kvinnehelse. Forskeren sier vi ikke vet med sikkerhet hvorfor noen får bekkenleddsmerter og/eller korsryggsmerter etter fødsel.

– Det vi vet, er at de aller fleste som er plaget av bekkenleddsmerter under svangerskapet, blir bra etter fødsel. Smerteintensitet og grad av bekken-/ryggsmerter i svangerskap synes imidlertid å påvirke smerter etter fødsel. Emosjonell uro synes også å påvirke. Derfor må vi være nøye med ikke å uroe kvinnene med myter og spekulasjoner til smerteårsaker. I tiden etter fødsel kan hormonet relaxin fremdeles være forhøyet. Det er usikkert hvor mye dette har å si, men hormonet påvirker tøyeligheten av ligamenter og bindevev i alle ledd, også bekkenledd og korsrygg.

Bjordal Gluppe fortsetter:

– Vi vet også jamfør en norsk studie (Sperstad) at det ikke er sammenheng mellom rectus diastase og bekken-/ryggsmerter. Gjennom svangerskapet har alle magemusklene blitt strukket og kanskje blitt «satt litt ut av spill». Det vil for mange nybakte mødre ta litt tid å gjenvinne kontakten med og styrken i magemusklene. Det er rapportert at 60 prosent av kvinner har rectus diastase seks uker etter fødsel, men det er lite som tyder på at delte magemuskler er årsaken til smerter i bekkenledd og/eller korsrygg. Disse studiene er imidlertid utført på kvinner med mild/moderat diastase (under 5 cm).

– Vi tar problematikken på alvor

– I hvilken grad opplever du at fysioterapeuter jobber som om det er en sammenheng mellom rectus diastase og smerter?

– Min opplevelse er at det har vært mye usikkerhet knyttet til dette med delte magemuskler, smerter/plager og trening, både blant helsepersonell og kvinner som har født. Mange kvinner som har født, har googlet mye og blir forvirret av motstridende råd. I frykt for at diastasen skal bli verre, er det noen nybakte mødre som blir veldig redde for å gjøre noe feil og tar ikke opp treningen av musklene i magen før det har gått lang tid. Enkelte kvinner rapporterer at de har smerter i/på magen, og det er funnet en sammenheng mellom rectus diastase og abdominale smerter i noen studier. Vi tar problematikken på alvor og forsker på hvordan vi best mulig skal håndtere diastase, som er normalt etter fødsel og går tilbake av seg selv i løpet av et år hos de aller fleste. Og så er det en veldig liten gruppe som har en unormalt stor diastase, og disse jobber vi som kvinnehelse-fysioterapeuter og forskere med å finne ut hvordan vi kan hjelpe best mulig. Kvinnehelsegruppa har mange fysioterapeuter som både har doktorgrad og er professorer. Vi tar kvinnehelse på alvor.

– Mest sannsynlig bør man trene alle musklene i magen

– Hvordan bør man gripe an tematikken som fysioterapeut?

– Min erfaring er at fysioterapeuter nå er mer oppdaterte, og at flere vet at det ikke er «en oppskrift» på hvordan man skal trene magen etter fødsel. Mest sannsynlig bør man trene alle musklene i magen. I stedet for å fokusere på selve avstanden på diastasen bør målet med treningen være å få trent seg opp etter fødselen. Det som er viktig, er at mødrene får trent på det de trives med og liker, i stedet for at de kaster seg på kommersielle, ikke-dokumenterte behandlingsformer eller unngår aktivitet.

Kvinnehelse-fysioterapeuten påpeker at rectus diastase er et relativt nytt forskningsfelt, og at det nok vil nok komme mye ny kunnskap i årene fremover.

– Jeg tror derfor at man som fysioterapeut skal forsøke å holde seg så oppdatert som mulig på forskningen, dra på kurs, følge relevante sider på sosiale medier. Et annet tips er å melde seg på Fysioterapikongressen 2022, hvor nettopp dette er et av temaene.

Les også:

Vil normalisere moderat diastase

Øvelser mot skilte magemuskler har ingen effekt

Kari Bø ut mot påstander fra mammamagetrenere

Powered by Labrador CMS