Foreslår å se på alternativer: Kenneth Martinsen, leder av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i NFF

Hovedlandsmøtet i NFF: Forslag om å vurdere utmelding fra Unio

-Vi ønsker en gjennomgang av tilknytningen til Unio, vurdere en utmelding samt se på alternative muligheter for å knytte seg opp mot andre organisasjoner som kan gi et betydelig bedre tilbud til våre medlemmer enn det Unio gjør i dag. Dette skriver NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i en sak som skal opp på årets hovedlandsmøte i Norsk Fysioterapeutforbund.

Publisert

Unio

Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. De har over 389 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund (Unio.no).

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har vært tilknyttet hovedorganisasjonen Unio helt siden 2001. Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund er de to største medlemsforbundene – av i alt 14. Nå ønsker NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin å vurdere andre alternativer.

Kritiserer støtten til privat næringsdrift

Ifølge sakspapiret (sak 6.4) som er sendt inn til årets hovedlandsmøte, mener faggruppen at Unio ikke har et ønske om å støtte privat næringsdrift på den måten man jobber i NFF, og peker på at man det siste året har sett store forandringer innen fysioterapi-profesjonen. Her vises det til at Norsk Manuellterapeutforening fikk gjennomslag for en dobbeltautorisasjon av manuellterapeuter sist vinter. I lys av dette skriver faggruppen at prosessen har avslørt en del omkring NFFs tilknytning til Unio.

Og fortsetter med:

Hovedorganisasjoner

Det er vanlig å regne Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne som hovedorganisasjonene for arbeidstakere i Norge.

- Mangelen på støtte fra Unio føyer seg inn i en rekke av utfordringer som tidligere har blitt belyst tydelig gjennom organisasjonsgjennomgangen (i NFF, red.anm.) gjort i 2020/-21 og fra innspill fra Næringspolitisk Råd (i NFF, red.anm.) m.fl.

Samtidig hevdes det i saken at omkring 1/3 av NFFs medlemmer jobber privat både med og uten driftshjemmel.

Videre heter det i sakspapiret:

-Det er uholdbart at selvstendig næringsdrivende skal ha relativt liten støtte for å kunne oppnå sine mål og muligheter. Uten en tydelig plassering i NFF, et styrket og oppbygd sekretariat samt mangel fra Unio kan man risikere at denne delen av forbundet ikke fungerer optimalt for våre medlemmer. Enten må Unio forandre seg til det bedre, eller så må våre medlemmer få et bedre tilbud andre steder.

Faggruppen mener det bør vurderes å melde NFF ut av Unio-samarbeidet dersom det eksisterer andre organisasjoner som kan gi et bedre helhetlig tilbud til sine medlemmer.

Kenneth Martinsen er leder for Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i NFF. Han mener saken slik den fremstår er tydelig, og ønsker ikke å kommentere ytterligere før Hovedlandsmøtet.

Støtter en gjennomgang

Som en kommentar til den innmeldte saken skriver NFFs styre blant annet at de støtter faggruppens forslag om at det i kommende landsmøteperiode gjøres en vurdering av dagens medlemskap i Unio, samtidig som de peker på at Unio-fellesskapet er viktig for mange av NFFs medlemmer og for tillitsvalgte på mange arbeidsplasser.

Videre mener de at en beslutning om endring av NFFs medlemskap i en hovedsammenslutning må behandles av NFFs landsmøte. 

Alle saker til NFFs hovedlandsmøte kan leses fra deres nettsider (www.fysio.no).

NFFs hovedlandsmøte skal avholdes 29.november til 1.desember.

Les flere saker om Hovedlandsmøtet i NFF:

Fysioterapeuten - fra tidsskrift til informasjonshefte?

Fagutvikling i bred forstand

Nedsetter arbeidsgruppe: - Har ikke vært vårt ansvar bevisst

Jeg er beredt til å ta mitt ansvar

Kjære tillitsvalgte og landsmøtedelegater!

Underskuddet i Norsk Fysioterapeutforbund betydelig større enn først antatt

Powered by Labrador CMS