– Landskapet var annerledes da Hatlebrekke klarte å ri stormen av, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

NFF om autorisasjonskritikken: – Ingenting av dette hadde vi klart å stoppe

NFFs forbundsleder Gerty Lund svarer på kritikken fra Fred Hatlebrekke. – Jeg har forståelse for at det stilles spørsmål, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere forbundsleder i NFF, Fred Hatlebrekke, spør om NFF var våkne nok forut for at manuellterapeuter ble gitt en ekstra autorisasjon av Stortinget. Kritisk er også fysioterapeut og professor Hilde Stendal Robinson.

– Om det har gått under radaren, eller man ikke har vært våken nok i timen, det kan ikke jeg svare på. Jeg stiller bare spørsmålene. Som medlem er det naturlig å stille krav om at politisk ledelse i forbundet har gjort sitt ytterste for å unngå et sånt utfall, sier Hatlebrekke til Fysioterapeuten.

– Landskapet var annerledes

Uttalelsene er forelagt NFFs nåværende forbundsleder, Gerty Lund.

– Dette er en sak som har engasjert mange medlemmer i mange år. Jeg har forståelse for at det stilles spørsmål rundt Norsk Fysioterapeutforbunds håndtering av saken. Det er lov å stille både spørsmål og forvente svar i en organisasjon hvor vi ønsker stor takhøyde. Jeg setter pris på at medlemmer engasjerer seg og kommer med innspill. Min dør er alltid åpen, uttaler Lund.

Hun sier samtidig at NFF verken kan styre regjering eller storting.

– Landskapet var annerledes da Hatlebrekke klarte å ri stormen av. Under hans tid som forbundsleder hadde vi en regjering ledet av Høyre.

Dette er saken

  • Stortinget har bestemt at manuellterapeuter skal inkluderes i autorisasjonsordningen.
  • Det har lenge vært en kampsak for Norsk Manuellterapeutforening (NMF), som er en del av LO.
  • Unio-tilknyttede Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er imot autorisering av manuellterapeuter, som allerede er autoriserte fysioterapeuter.
  • NFF mener blant annet at dobbeltautorisering vil skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av deres spesialister.

Ikke en del av proposisjonen

Lund minner om at Stoltenberg-regjeringen foreslo autorisasjon av manuellterapeuter i 2013, en sak som var ute på høring. Stoltenberg-regjeringen rakk aldri å få saken opp i Stortinget før det ble regjeringsskifte. Solberg-regjeringen avviste saken.

Se tidslinje i bunnen av saken.

– Uten regjeringsskiftet etter valget i 2013 hadde saken trolig blitt vedtatt den gangen, sier Lund.

– Visste dere at komiteen skulle behandle autorisasjonssaken 16. februar i år?

– Vi visste at autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere skulle behandles. Autorisasjon av manuellterapeuter var ikke en del av stortingsproposisjonen. I den er manuellterapeuter derimot nevnt som et eksempel på en videreutdanning innenfor en profesjon som allerede er autorisert.

– Burde dere visst at saken var aktuell, gitt at debatten har vært oppe i mange år?

– Vi hadde aldri trodd at Stortinget skulle løfte inn en sak uten at det er beskrevet i en proposisjon, eller at det på noen måte fantes et skriftlig grunnlag som gjorde at Stortinget visste hva de skulle stemme over. Stortinget er selvfølgelig suverene, men som komitémedlem Erlend Svardal Bøe fra Høyre påpekte i stortingssalen, må vi ha en ordentlig høringsprosess om flere skal gis autorisasjon utover de profesjonene som lå i proposisjonen.

– Hva gjorde NFF for å påvirke mellom stortingsvalget og komitébehandlingen?

– Før stortingsvalget var vi gjentatte ganger i kontakt med blant annet Senterpartiet, som vi regnet med kom til å danne ny regjering sammen med Arbeiderpartiet. Senterpartiet har tidligere vært helt på linje med Norsk Fysioterapeutforbund med hensyn til spørsmålet om autorisasjon av manuellterapeutene.

Utsatte møter på grunn av nedstengning

NFF regnet med at spørsmålet ville komme opp igjen med Ap i regjering, gitt partiets nære kobling til LO, sier Lund.

– Så snart det nye Stortinget var satt, tok vi kontakt med de ulike partiene på Stortinget generelt og helse- og omsorgskomiteen spesielt. Vi ba om møter. Det skulle vi få, men politikerne ba om at de trengte tid for å komme på plass. I desember kom en ny korona-nedstenging. Det førte til at møter ble skjøvet på fordi stortingsrepresentantene naturlig nok var opptatt av mer presserende ting for landet.

Forbundslederen slår fast:

– Ingenting av dette hadde vi klart å stoppe. Dette er politikk på høyt plan. Frps Kari Kjønaas Kjos var veldig klar på talerstolen i Stortinget i 2015 om at manuellterapeutene er fysioterapeuter med videreutdanning, og at de derfor heller bør få offentlig spesialistgodkjenning. Det samme gjorde Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Hvorfor Sp og Frp har endret standpunkt, kan vi bare spekulere i, sier Lund.

Dette har skjedd

2005: En arbeidsgruppe ledet av Helsedirektoratet sa nei til autorisasjon.

2006: En gruppe manuellterapeuter brøt ut av Norsk Fysioterapeutforbund og stiftet Norsk Manuellterapeutforening (NMF).

2008: Gjennomgang av Helsedirektoratet. Dobbel autorisasjon anbefales ikke.

2011: NMF blir medlem av LO.

2012: Gjennomgang av Helsedirektoratet. Autorisasjon av manuellterapeuter anbefales ikke.

2013: Forslag om autorisasjon fra Stoltenbergs regjering. Høring.

2014: Avslag fra Solbergs regjering.

2014: Privat forslag fra Ap-representanter til Stortinget.

2015: Avslag fra Stortinget.

2020: Skriftlig spørsmål fra Ap-representant til helseministeren. Avslag.

2021: Representanter fra Ap ba om at autorisasjon for manuellterapeutene må vurderes på lik linje med osteopater og naprapater.

2022: Helse- og omsorgskomiteen behandlet spørsmålet om hvorvidt osteopater, naprapater og ambulansepersonell skal omfattes av autorisasjonsordningen i helsepersonelloven. Et flertall av representantene ønsket i tillegg å innlemme manuellterapeuter i ordningen. Det er nå vedtatt av Stortinget.

Les også:

Disse stortingspolitikerne stemte for og imot tilleggsautorisasjon av manuellterapeuter

Stortinget vedtok dobbeltautorisasjon av manuellterapeuter

Sp snudde om autorisasjon av manuellterapeuter

Leder: Våknet giganten for sent?

World Physiotherapy støtter ikke autorisering av manuellterapeuter

Fysioterapeut kaller autorisasjonssaken korrupsjon

NFF: Vanskelig å forstå at LOs vurderinger veier tyngre enn NFFs og Helsedirektoratets

NMF: En grundig og åpen demokratisk prosess

Leder: En meningsløs autorisasjon

Faggruppeleder om autorisasjon av manuellterapeuter: – Overkjører hele fysioterapien

Manuellterapeut: – Det er ikke noe særegent med oss sammenlignet med andre fysioterapeuter

Det går mot autorisasjon av manuellterapeuter

Powered by Labrador CMS