Skjermbilde fra voteringen. I bildet: Stortingets første visepresident Svein Harberg (H).

Disse stortingspolitikerne stemte for og imot tilleggsautorisasjon av manuellterapeuter

Dobbeltautorisasjon ble vedtatt i Stortinget. Høyre og MDG var splittet.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 8. mars ble det flertall i Stortinget for å gi dobbeltautorisasjon til fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi. I tillegg får naprapater, osteopater og paramedisinere autorisasjon som helsepersonell.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er sterk motstander av at manuellterapeuter skal få dobbeltautorisasjon, men forbundet aksepterer vedtaket.

Saken startet med behandling i Stortingets helse- og omsorgskomité i midten av februar. Der sikret Ap, Sp, SV, Frp, Rødt og Pasientfokus flertall for å utvide autorisasjonsordningen til også å gjelde manuellterapeuter. KrF og Høyre støttet ikke innstillingen.

Dette er saken

  • Flertallet på Stortinget ønsker at manuellterapeuter inkluderes i autorisasjonsordningen.
  • Det har lenge vært en kampsak for Norsk Manuellterapeutforening (NMF), som er en del av LO.
  • Unio-tilknyttede Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er imot autorisering av manuellterapeuter, som allerede er autoriserte fysioterapeuter.
  • NFF mener dobbeltautorisering vil skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av deres spesialister.
  • NFF frykter at dobbeltautorisering vil få konsekvenser for ordningen med spesialistgodkjenning.

Torsdag 3. mars ble autorisasjonsspørsmålet debattert i Stortinget. Saken kom ikke til votering på grunn av debatt om situasjonen i Ukraina. Avstemmingen ble derfor utsatt til tirsdag 8. mars.

Der stemte 70 stortingsrepresentanter for å gi manuellterapeuter dobbeltautorisasjon, mens 29 stemte imot.

Høyres var splittet under stortingsbehandlingen. Tre av partiets representanter stemte for autorisering av manuellterapeuter, mens 18 stemte imot. Splittet var også MDG-representantene Rasmus Hansen (for) og Lan Marie Berg (imot). Partiet Rødt gikk fra å støtte tilleggsautorisasjon i helse- og omsorgskomiteen til å stemme imot i Stortinget.

Senterpartiet var imot dobbeltautorisasjon i 2015, men støttet saken nå.

Her får du en oversikt over hvem som stemte for og imot tilleggsautorisasjon i Stortinget tirsdag 8 mars.

Disse stemte for

Åsmund Aukrust (Ap)
Åse Kristin Ask Bakke (Ap)
Even Eriksen (Ap) (møter fast for Anette Trettebergstuen)
Jone Blikra (Ap)
Nils-Ole Foshaug (Ap)
Ragnhild Male Hartviksen (Ap) (møter fast for Anniken Huitfeldt)
Kari Henriksen (Ap)
Odd Harald Hovland (Ap)
Mani Hussaini (Ap)
Frode Jacobsen (Ap) (møter fast for Jonas Gahr Støre)
Lubna Boby Jaffery (Ap) (møter fast for Marte Mjøs Persen)
Per Vidar Kjølmoen (Ap)
Eigil Knutsen (Ap)
Stein Erik Lauvås (Ap)
Even A. Røed (Ap)
Linda Monsen Merkesdal (Ap)
Tove Elise Madland (Ap)
Tuva Moflag (Ap)
Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) (møter fast for Espen Barth Eide)
Trine Lise Sundnes (Ap)
Sverre Myrli (Ap)
Marianne Sivertsen Næss (Ap)
Sigurd Kvammen Rafaelsen (Ap)
Torstein Tvedt Solberg (Ap)
Maria Aasen-Svensrud (Ap)
Rune Støstad (Ap)
Torbjørn Vereide (Ap)
Lene Vågslid (Ap)
Terje Sørvik (Ap)
Silje Hjemdal (Frp)
Bård Hoksrud (Frp)
Sivert Bjørnstad (Frp)
Per-Willy Amundsen (Frp)
May Helen Hetland Ervik (Frp) (vara for Roy Steffensen)
Himanshu Gulati (Frp)
Terje Halleland (Frp)
Hans Andreas Limi (Frp)
Gisle Meininger Saudland (Frp)
Terje Hansen (Frp) (vara for Bengt Rune Strifeldt)
Dagfinn Henrik Olsen (Frp)
Christian Tybring-Gjedde (Frp)
Olve Grotle (H)
Ove Trellevik (H)
Svein Harberg (H)
Nils T. Bjørke (Sp)
Sigbjørn Gjelsvik (Sp)
Margrethe Haarr (Sp) (møter fast for Emilie Mehl)
Geir Adelsten Iversen (Sp)
Kathrine Kleveland (Sp)
Jenny Klinge (Sp)
Geir Inge Lien (Sp)
Erling Sande (Sp)
Per Martin Sandtrøen (Sp) (møter fast for Trygve Slagsvold Vedum)
Sara Hamre Sekkingstad (Sp) (vara for Hans Inge Myrvold)
Per Olaf Lundteigen (Sp)
Marte Løvik (Sp) (vara for Maren Grøthe)
Ole André Myhrvold (Sp)
Gro-Anita Mykjåland (Sp)
Ivar B. Prestbakmo (Sp) (møter fast for Sandra Borch)
Torleik Svelle (Sp) (vara for Marit Knutsdatter Strand)
Olav Urbø (Sp) (vara for Åslaug Sem-Jacobsen)
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
Lars Haltbrekken (SV)
Marian Hussaini (SV)
Birgit Oline Kjerstad (SV)
Paal Kloster (SV) (vara for Ingrid Fiskaa)
Andreas Sjalg Unneland (SV)
Freddy André Øvstegård (SV)
Kathy Lie (SV)
Rasmus Hanson (MDG)

Disse stemte imot

Nicolai Astrup (H)
Erlend Svardal Bøe (H)
Hårek Elvenes (H)
Mahmoud Farahmand (H)
Ingunn Foss (H)
Margret Hagerup (H)
Trond Helleland (H)
Heidi Nordby Lunde (H)
Mari Holm Lønseth (H)
Anne Kristine Linnestad (H)
Charlotte Spurkeland (H) (vara for Liv Kari Eskeland)
Sveinung Stensland (H)
Aleksander Stokkebø (H)
Bård Ludvig Thorheim (H)
Tone Wilhelmsen Trøen (H)
Tore Vamraak (H) (vara for Jan Tore Sanner)
Lene Westgaard-Halle (H)
Erlend Larsen (H)
Geir Jørgensen (Rødt)
Mimir Kristjánsson (Rødt)
Tobias Drevland Lund (Rødt)
Hege Bae Nyholt (Rødt)
Olaug Vervik Bollestad (Krf)
Kjell Ingolf Ropstad (Krf)
Alfred Jens Bjørlo (V)
Sofie Høgestøl (V) (vara for Grunde Almeland)
Abid Raja (V)
André N. Skjelstad (V)
Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

Argumentasjonen

Dette har noen av stortingsrepresentantene sagt om ekstraautorisasjon for manuellterapeuter:

Truls Vasvik (Ap)

– Det er framsatt mange påstander, og jeg har behov for å ta opp noen av dem. Dobbeltautorisasjon truer verken autorisasjonsordningen eller spesialistgodkjenningsordningen. Jeg vil minne om at en enstemmig komité foreslo dobbeltautorisasjon for paramedisinere uten at det problematiseres i det hele tatt, og at for eksempel jordmødre, perfusjonister og ortoptister allerede har dobbeltautorisasjon i dag.

– Vi er av den klare oppfatning at en autorisasjon vil klargjøre manuellterapeutenes mer selvstendige yrkesrolle overfor pasienter og helsepersonell. Dette mener vi forebygger eventuelle misforståelser rundt manuellterapeutenes yrkesrolle, for realiteten er at manuellterapeuter har lignende fullmakter som legene når det kommer til muskel- og skjellettområdet og kan derfor benytte seg av spesialisthelsetjenesten, røntgeninstitutter og sykemeldingsordning for å hjelpe pasienten.

Erlend Svardal Bøe (H)

– Vi må ha en autorisasjonsordning som bidrar til tillit mellom pasient og helsepersonell. Høyre har i innstillingen ikke støttet forslaget fra flertallet om å gi manuellterapeuter autorisasjon. Grunnen til det er at forslaget nærmest kommer over bordet, uten at det har vært en oppdatert faglig utredning, og uten at det har vært på høring sånn at ulike aktører kan komme med innspill. Det er for eksempel grunnen til at Norsk Fysioterapeutforbund, som organiserer 10.000 medlemmer og gjennom det veldig mange manuellterapeuter, har reagert på forslaget.

Hans Inge Myrvold (Sp)

– Selv om Senterpartiet mener det er viktig og riktig at disse yrkesgruppene, altså naprapater, osteopater, manuellterapeuter og paramedisinere, nå får autorisasjon, er det en uheldig praksis at Stortinget skal fungere som et autorisasjonskontor. Senterpartiet er glad for at flertallet i komiteen nå ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av ordningene for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell, med en ny vurdering av hvilke yrkesgrupper som skal omfattes av de ordningene.

Marian Hussein (SV)

– Det var med stor usikkerhet vi falt ned på å gi et flertall for autorisasjon til manuellterapeutene, for det er en prosess som har foregått i veldig mange år, og der det har vært veldig store ulikheter. Det er viktig som foregående taler sa, at vi også ønsker en sak med en helhetlig gjennomgang til Stortinget, slik at departementet underveis kan komme tilbake til oss og gi oss mer veiledning i saken. (…) Jeg har vært i tvil, men i dag er jeg glad for å kunne stemme igjennom – hvis vi rekker det – en sak som også gir manuellterapeutene en autorisasjon.

Seher Aydar (Rødt)

– Etter at dette forslaget ble behandlet i komiteen, har vi fått en rekke henvendelser fra både manuellterapeuter og fysioterapeuter. Det er ganske tydelig for alle i denne sal at det er splittelse i fagmiljøene i denne saken. Det er også uavklarte problemstillinger knyttet til å gi denne yrkesgruppen dobbeltautorisasjon. Per i dag er det få yrkesgrupper som har denne typen dobbeltautorisasjon. Et av de få eksemplene der videreutdanning av en grunnutdanning gir dobbeltautorisasjon, er til jordmødre. Nå vet vi at det pågår et arbeid i Helsedepartementet for å se om de heller skal få spesialistgodkjenning. Det vil i så fall kanskje også få konsekvenser for andre yrkesgrupper i helsevesenet, som for eksempel fysioterapeuter.

– Forslaget om å gi autorisasjon til manuellterapeuter har ikke vært på høring i forbindelse med det forslaget som vi behandler i dag. Med tanke på at det er en sak der det er delte meninger i fagmiljøene, mener vi at et bedre kunnskapsgrunnlag er nødvendig.

– Vi er åpne for å vurdere det igjen, men da etter at det har blitt behandlet i departementet og vært på høring, som ved andre autorisasjoner som blir gitt i denne saken.

André N. Skjelstad (V)

– Når det gjelder manuellterapeuter, så deler vi Høyres syn på det, at det her er nødvendig med en litt bredere tilnærming før vi – i hvert fall – kan lande i den saken.

Les også:

Stortinget vedtok dobbeltautorisasjon av manuellterapeuter

Sp snudde om autorisasjon av manuellterapeuter

Leder: Våknet giganten for sent?

World Physiotherapy støtter ikke autorisering av manuellterapeuter

Fysioterapeut kaller autorisasjonssaken korrupsjon

NFF: Vanskelig å forstå at LOs vurderinger veier tyngre enn NFFs og Helsedirektoratets

NMF: En grundig og åpen demokratisk prosess

Leder: En meningsløs autorisasjon

Faggruppeleder om autorisasjon av manuellterapeuter: – Overkjører hele fysioterapien

Manuellterapeut: – Det er ikke noe særegent med oss sammenlignet med andre fysioterapeuter

Det går mot autorisasjon av manuellterapeuter

Powered by Labrador CMS