– Som medlem er det naturlig å stille krav om at politisk ledelse i forbundet har gjort sitt ytterste for å unngå et sånt utfall, sier Fred Hatlebrekke, her avbildet under Fysioterapikongressen 2022.

Var politisk ledelse i NFF våkne nok i autorisasjonssaken? spør tidligere forbundsleder

Tidligere forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Fred Hatlebrekke, spør seg om NFF jobbet hardt nok for å hindre at manuellterapeuter fikk dobbeltautorisasjon. Det samme gjør fysioterapeut og professor Hilde Stendal Robinson.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 16. februar smalt nyheten om at flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomité ønsker å autorisere manuellterapeuter. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har i årevis kjempet imot en slik autorisasjon. NFF mener dobbeltautorisering av manuellterapeuter vil forvirre pasientene og hindre offentlig godkjenning av deres spesialister.

Etter flertallet i komiteen mobiliserte NFF for fullt og prøvde å få stortingspolitikerne til å snu. Det lyktes ikke. Tirsdag 8. mars besluttet stortingsflertallet å gi dobbeltautorisasjon til fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi. 70 stemte for, 29 imot.

– Surret og gått i 20 år

Tidligere forbundsleder Fred Hatlebrekke fryktet det ville gå den veien da de rødgrønne vant stortingsvalget i fjor. Han stiller spørsmål ved om NFF kom på banen for sent.

– Så lenge det var en uavklart prosess i komiteen angående autorisasjon, så var det et momentum for å spille inn forslag om autorisasjon for manuellterapeuter en gang til. Jeg tok det for gitt at NFF ville være våkne, for denne saken har surret og gått i 20 år. I de årene jeg var faggruppeleder for MT-gruppa og deretter forbundsleder, så var saken aktuell stort sett hele tiden. Når du har NMF og LO på den andre siden, så binder det ressurser i NFF. Da må tiden brukes på Stortinget og i departementene, og man må argumentere godt for saken, sier Hatlebrekke.

Dette er saken

  • Stortinget har bestemt at manuellterapeuter skal inkluderes i autorisasjonsordningen.
  • Det har lenge vært en kampsak for Norsk Manuellterapeutforening (NMF), som er en del av LO.
  • Unio-tilknyttede Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er imot autorisering av manuellterapeuter, som allerede er autoriserte fysioterapeuter.
  • NFF mener blant annet at dobbeltautorisering vil skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av deres spesialister.

– Hvor var NFF i den prosessen?

28. oktober 2021 holdt helse- og omsorgskomiteen høring om statsbudsjettet for 2022. NFF fremmet nok en gang forslag om offentlig spesialistgodkjenning, som har vært et av forbundets krav i flere år. Hatlebrekke sier forslaget denne gangen var ekstra aktuelt, siden det er foreslått å utrede offentlig spesialistgodkjenning for flere grupper av sykepleiere.

– Bare av den grunn tenker jeg det var opplagt at vårt fagforbund fulgte opp saken videre med møter med komitémedlemmene. Det ser ikke ut til å ha skjedd etter stortingsvalget. Hvor var NFF i den prosessen? spør den tidligere forbundslederen.

– Ingenting av dette hadde vi klart å stoppe, svarer forbundsleder Gerty Lund i NFF.

Les intervju med Lund her.

Fysioterapeuten har spurt de 15 medlemmene av helse- og omsorgskomiteen om de ble kontaktet av NFF forut for at autorisasjonssaken ble behandlet i komiteen. Av de som har respondert, svarer fire «nei» og to «ja». En syvende representant kan ikke huske å ha blitt kontaktet før komiteen avga saken. Vedkommende påpeker at forslaget om å autorisere manuellterapeuter først kom opp under komitébehandlingen. Sånn sett var det vanskelig for NFF å ligge i forkant. Samtidig viser representanten til at autorisasjonsdebatten har eksistert lenge.

– Jeg stiller bare spørsmålene

Hatlebrekke sier han gjerne skulle visst om alt var prøvd fra NFFs side.

Fred Hatlebrekke fra tiden som forbundsleder i NFF.

– Når det er flertall for et lovforslag i stortingskomiteene, blir det som regel også flertall når det skal voteres på forslaget i stortingssalen. Så jeg var temmelig sikker på at saken var kjørt. Men jeg ble jo overrasket da det gikk opp for meg at det ikke hadde skjedd noe fra NFFs side i forkant av saksbehandlingen i komiteen. Om det har gått under radaren, eller man ikke har vært våken nok i timen, det kan ikke jeg svare på. Jeg stiller bare spørsmålene. Som medlem er det naturlig å stille krav om at politisk ledelse i forbundet har gjort sitt ytterste for å unngå et sånt utfall.

– Du var forbundsleder i seks år, og forbundsleder er på valg til høsten. Reiser du denne kritikken fordi du ønsker vervet igjen?

– Nei, jeg fremmer ikke kritikken for å posisjonere meg som forbundsleder igjen.

– Vi burde ha skjønt at dette kom til å komme opp

Fysioterapeut, manuellterapeut og professor Hilde Stendal Robinson spør i likhet med Hatlebrekke om NFF har vært våkne nok i autorisasjonssaken.

Hilde Stendal Robinson.

– Vi hadde et regjeringsskifte som gjorde at vi burde ha skjønt at dette kom til å komme opp igjen med full tyngde. Vi kan lure på om de rette personene var proaktive nok når det ble ny helse- og omsorgskomité. Om man skjønte hva som foregikk, så hva som kom til å komme? Jeg vet jo ikke hva som har skjedd, og hvordan dette har blitt håndtert av NFF, sier hun.

Og fortsetter:

– Vi hadde veldig tro på at det skulle bli spesialistordning og ikke autorisasjon, men da vi fikk den nye regjeringen, var det flere av oss som tenkte at nå er løpet kjørt. Spørsmålet er om man virkelig har gått inn for å få en spesialisttittel oppe og gå? Er det fortsatt sånn at man ikke tør å si at vi må løfte noen grupper først for deretter å få andre med?

Robinson sier spørsmålet om spesialitet eller autorisasjon skaper hoderisting i andre deler av helsevesenet.

– Leger jeg har snakket med, lurer på hva vi driver med. Vi er 700 stykker, og så krangler vi om spesialitet eller autorisasjon. Det er tragisk. Det er så du kan sette deg ned og begynne å grine, sier Stendal Robinson.

– Helt meningsløst

Fred Hatlebrekke mener stortingspolitikerne ikke har skjønt hva de har vedtatt i autorisasjonssaken.

– At Stortinget gjennom lov har laget en ny yrkestittel som ikke finnes noe sted i verden, det er helt meningsløst. Også at det skal være oppklarende for pasienten. Argumentasjonen fra Arbeiderpartiet er at det skal bli lettere å markedsføre rollen. Autorisasjon har ingenting med det å gjøre. Autorisasjon handler om at pasienten skal være trygg på å få den behandlingen hen skal ha. Sikkerheten for det ligger i autorisasjonen vi allerede har.

Dette har skjedd

2005: En arbeidsgruppe ledet av Helsedirektoratet sa nei til autorisasjon.

2006: En gruppe manuellterapeuter brøt ut av Norsk Fysioterapeutforbund og stiftet Norsk Manuellterapeutforening (NMF).

2008: Gjennomgang av Helsedirektoratet. Dobbel autorisasjon anbefales ikke.

2011: NMF blir medlem av LO.

2012: Gjennomgang av Helsedirektoratet. Autorisasjon av manuellterapeuter anbefales ikke.

2013: Forslag om autorisasjon fra Stoltenbergs regjering. Høring.

2014: Avslag fra Solbergs regjering.

2014: Privat forslag fra Ap-representanter til Stortinget.

2015: Avslag fra Stortinget.

2020: Skriftlig spørsmål fra Ap-representant til helseministeren. Avslag.

2021: Representanter fra Ap ba om at autorisasjon for manuellterapeutene må vurderes på lik linje med osteopater og naprapater.

2022: Helse- og omsorgskomiteen behandlet spørsmålet om hvorvidt osteopater, naprapater og ambulansepersonell skal omfattes av autorisasjonsordningen i helsepersonelloven. Et flertall av representantene ønsket i tillegg å innlemme manuellterapeuter i ordningen. Det er nå vedtatt av Stortinget.

Les også:

Disse stortingspolitikerne stemte for og imot tilleggsautorisasjon av manuellterapeuter

Stortinget vedtok dobbeltautorisasjon av manuellterapeuter

Sp snudde om autorisasjon av manuellterapeuter

Leder: Våknet giganten for sent?

World Physiotherapy støtter ikke autorisering av manuellterapeuter

Fysioterapeut kaller autorisasjonssaken korrupsjon

NFF: Vanskelig å forstå at LOs vurderinger veier tyngre enn NFFs og Helsedirektoratets

NMF: En grundig og åpen demokratisk prosess

Leder: En meningsløs autorisasjon

Faggruppeleder om autorisasjon av manuellterapeuter: – Overkjører hele fysioterapien

Manuellterapeut: – Det er ikke noe særegent med oss sammenlignet med andre fysioterapeuter

Det går mot autorisasjon av manuellterapeuter

Powered by Labrador CMS