Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Fysioterapeutens syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

John Henry Strupstad, ansvarlig redaktør

Økonomisk krise i NFF gir et hovedlandsmøte fylt opp av spenningsmomenter

- Har man levd over evne for lenge? Gapt over for mye? En ting er sikkert: Regnestykket gikk ikke opp, skriver redaktør på lederplass.

Publisert Sist oppdatert

Det er kun dager til Norsk Fysioterapeutforbunds hovedlandsmøte går av stabelen. Landsmøtedelegatene skal foreslå, diskutere og avgi stemmer. Beslutninger som har betydning for svært mange fysioterapeuter skal tas.

En økonomi som skranter

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har nå en økonomi som mildt sagt skranter. De dårlige nyhetene kom som perler på snor tidligere i høst, og førte til enkelte umiddelbare endringer i organisasjonen. Alt det som har skjedd, skal man ta stilling til på NFFs hovedlandsmøte kommende uke. Det handler i stor grad om et forslag til revidert rammebudsjett som kutter over en lav sko. Færre ressurser til NFFs faggrupper, til NFFs regioner, til NFFs styre(r), råd og utvalg. NFFs sekretariat kuttes med nesten seks millioner, og tidsskriftet Fysioterapeuten kuttes med 2,5 millioner.

Summen av dette høres blodig ut for en organisasjon med ca. 10.000 medlemmer. Har man levd over evne for lenge? Gapt over for mye? En ting er sikkert: Regnestykket gikk ikke opp. Går ikke opp. Kontrollen har utvilsomt vært fraværende. Nå handler det om store økonomiske reparasjoner.

Da gjelder at verkstedkostnaden ikke blir for høy. Mye må nok prioriteres vekk fremover. Mens noe kan prioriteres.

Hva skal prioriteres?

En endring av formålsparagrafen?

Ut over NFFs økonomiske situasjon, skal Hovedlandsmøtet drøfte og avgjøre en rekke saker innsendt fra ulike ledd i organisasjonen. På denne lista finner vi blant annet et forslag fra NFFs faggrupper, om å vurdere Fysioterapeutens vedtekter. NFFs styre støtter forslaget, og presiserer i sin kommentar at det kan være på tide med en vurdering av Fysioterapeutens formålsparagraf.

Dette er en sak som engasjerer flere - blant annet oss som har og har hatt Tidsskriftet Fysioterapeuten som arbeidsplass. Som tror på, og jobber for å skape et produkt som kan balansere, debattere, underholde, engasjere og opplyse landets fysioterapeuter – og bidra til å fremme demokratiet i NFF som medlemsorganisasjon. Det er en sak som i høyeste grad angår dere som leser oss.

Som redaktør skal jeg reagere. Det å verne om tidsskriftets rammer er en viktig del av jobben min. Vår nåværende formålsparagraf er etter min mening kort, konsis – og kan ikke misforstås. Den er basert på enkle demokratiske prinsipper om at vi er et fritt og uavhengig medium. Bør ikke NFF være stolte eiere av et tidsskrift som kan applaudere og kritisere? Som kan grave og publisere? Som kan mene? Som redigeres etter Redaktørplakaten og pressens Vær varsom-plakat?

Redaktørplakaten er for øvrig en erklæring om redaktørens ansvar og plikter. Kjerneprinsippet i avtalen er redaktørens uavhengighet fra eier eller utgiver. Dette er vanlig praksis i presse-Norge.

Dersom Hovedlandsmøtet åpner for at Fysioterapeutens vedtekter skal gjennomgås, tør jeg påstå at sannsynligheten er stor for at Fysioterapeutens formålsparagraf blir endret om to år. En liten endring vil bety mye. En endring vil bety noe for innholdet de produktene vi skal levere til våre lesere – i stor grad dere som er NFF-medlemmer. Jeg er bekymret for at vår kritiske røst skal forsvinne.

Er mine bekymringer grunnløse?

Dubai: Boikott eller ikke?

En sak som har skapt debatt i Fysioterapeuten er neste års verdenskongress i fysioterapi i regi av verdensorganisasjonen for fysioterapeuter (World Physiotherapy, WP). I forbindelse med kongressen er det sannsynlig at WPs generalforsamling også skal avholdes i Dubai. Skal denne også eventuelt boikottes? NFFs styre har bedt om en beslutning fra Hovedlandsmøtet når det gjelder en eventuell boikott av kongressen og generalforsamlingen.

Samtidig er det interessant å se at Fysiofondet har besluttet at de ikke deler ut reisestipend til fysioterapeuter som velger å reise til kongressen, og begrunner dette med: " Fondsstyret ønsker å markere avstand fra at kongressen arrangeres i et land som bryter grunnleggende menneskerettigheter ".

Boikott eller ikke - hva mener du? Hvorfor? Hva betyr egentlig en boikott i denne sammenhengen?

Fra Unio til LO – og 5-årig utdanning?

NFFs styre foreslår en konsekvensutredning av 5-årig grunnutdanning for fysioterapeuter. En annen sak som skal diskuteres kommer fra fra NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin: Forbundets forhold til Unio ønskes gjennomgått.

Finnes det bedre alternativer for organisasjonen?

Unio er en hovedsammenslutning med 14 store fagforbund som medlemmer. Disse huser over 389.000 medlemmer med høyere utdanning. Unio kan nok for mange ses på som en naturlig støttespiller dersom NFF skal gå for 5-årig grunnutdanning av fysioterapeuter.

Det står intet om LO i sakspapirene som er sendt inn fra nevnte faggruppe. Men slik jeg tolker de ulike hovedsammenslutningene her til lands, finnes det ikke andre alternativer til Unio for NFF. Dermed – og dersom – NFF etter hvert skal melde seg ut av Unio og inn i LO, er det ikke lenger Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund eller Forskerforbundet de skal spille ball med - for å nevne tre. Det er LOs medlemmer. Disse teller over 970.000 arbeidstakere, fordelt på 25 forbund. Her finner vi blant annet Norsk Manuellterapeutforening. En bitteliten aktør i den store sammenhengen, men en aktør som har klart å skape det mange nok vil betegne som furore for norske fysioterapeuter - i mange år. Med LO på laget.

Unio eller LO? Hva mener du?

Styrer, råd og utvalg

Til slutt må jeg trekke frem valgene. Hvem skal lede NFF de neste tre årene? NFFs regioner har allerede gjennomført sine valg elektronisk. Fem nye regionledere står klare til å ta over fra 1.januar 2023.

Valgene hadde lav oppslutning. Er dette et symptom på lavt engasjement?

Forbundsleder skal velges. Hele forbundsstyret skal settes sammen. Forbundsstyret er for øvrig tilnærmet likt tidsskriftet Fysioterapeutens bladstyre. Dette er vanlig praksis i organisasjoner av en viss størrelse med utgiveransvar.

I landsmøtesammenheng knytter det seg nok størst spenning til hvem som velges til å lede organisasjonen de neste tre årene. Her stiller sittende forbundsleder Gerty Lund til gjenvalg – uten motkandidater. Det skal nok mye til om hun ikke er forbundsleder 1.januar 2023. Det finnes likevel spenningsmomenter.

Et landsmøte er som kjent åpent for benkeforslag. Og krisetider kan potensielt føre til mye bevegelse på benkene.

Dette var en omtale av et lite utvalg av sakene som skal opp på Hovedlandsmøtet neste uke. Alle sakene kan leses på Norsk Fysioterapeutforbunds nettsider.

Fysioterapeuten følger selvsagt Hovedlandsmøtet.

For ordens skyld: Fysioterapeuten utgis av Norsk Fysioterapeutforbund, og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Formålsparagraf: Fysioterapeuten skal gjennom en saklig og fri informasjons- og opinionsformidling bidra til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige organisasjons-, utdannings- og helse- og sosialpolitiske forhold.

Powered by Labrador CMS